افت چشمگیر صادرات فولاد چین

در ۱۱ ماه گذشته صادرات محصولات فولادی چین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ افت داشته.

مرکز تخصصی فلزات:  در ۱۱ ماه گذشته صادرات محصولات فولادی چین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ افت داشته که علت اصلی آن نیز بهبود حاشیه سود فولادسازان در بازار داخلی این کشور بوده است. در ماه نوامبر نیز صادرات فولاد چین ۳۴ درصد افت سالانه داشته ۵.۳۵ میلیون تن ثبت شد. البته صادرات نوامبر نسبت به اکتبر سال جاری ۷.۴ درصد بهبود داشته است.
در مجموع ۱۱ ماهه گذشته از سال ۲۰۱۷ این کشور ۶۹.۷۴ میلیون تن محصولات فولادی صادر کرده است در حالی که مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۰۱.۱۹ میلیون تن ثبت شده بود.
قابل ذکر است در ماه نوامبر واردات فولاد به چین ۲۰ درصد رشد ماهانه داشته ۱.۱۴ میلیون تن ثبت شد ولی نسبت به نوامبر ۲۰۱۶ حدود ۳ درصد افت داشت.

منبع: ایفنا

مطالب مرتبط