قیمت تیرآهن مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

نوع

نوع

نوع

نوع

شرکت

ردیف

***

۱۸ (۱۲m-212 Kg): 5070000

۱۶ (۱۲m-170 Kg): 4120000

۱۴ (۱۲m-132 Kg): 3160000

فولاد ناب تبریز

۱

۲۷ (۴۲۵-۴۳۰ Kg): 11350000

۲۲ (۳۱۵-۳۲۰ Kg): 7400000

۲۰ (۲۶۰-۲۶۵ Kg): 6200000

۱۶ (۱۸۵-۱۹۰ Kg): 4350000

نورد آریان فولاد

۲

***

۱۸ (۱۲m-210 Kg): 5150000

۱۶ (۱۲m-170 Kg): 4050000

۱۴ (۱۲m-126 Kg): 3050000

صنعت ماهان

۳

***

۱۴ (۱۲m-150 Kg): 2490000

۱۴ (۱۲m-140 Kg): 2490000

۱۴ (۱۲m-130 Kg): 249000

جهان فولادغرب

۴

 

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط