قیمت تیرآهن ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

نوع

نوع

نوع

نوع

نوع

شرکت

***

***

۱۸ (۱۲m-212 Kg): 5045600

۱۶(۱۲m-170 Kg): 4029000

۱۴(۱۲m-132 Kg): 3115000

فولاد ناب تبریز

۲۷ (۴۲۵-۴۳۰ Kg): 11350000

۲۴ (۳۵۰-۳۵۵ Kg): 9400000

۲۲ (۳۱۵-۳۲۰ Kg): 7400000

۲۰(۲۶۰-۲۶۵ Kg): 6200000

۱۶(۱۸۵-۱۹۰ Kg): 4350000

نورد آریان فولاد

***

***

۱۸ (۱۲m-210 Kg): 5150000

۱۶(۱۲m-170 Kg): 4050000

۱۴(۱۲m-126 Kg): 3050000

صنعت ماهان

***

***

۱۴ (۱۲m-150 Kg): 2450000

۱۴(۱۲m-140 Kg): 3450000

۱۴(۱۲m-130 Kg): 3250000

جهان فولادغرب

 

در تلگرام با ما همراه باشید

مطالب مرتبط