قیمت شمش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۵۰*۱۵۰

۱۲۵*۱۲۵

شرکت

ردیف

۵SP

۳SP

۵SP

۳SP

***

***

۱۹۹۰۰

***

تارا شمش

۲

***

***

۱۹۹۰۰

***

ایده آل شمش کویر میبد

۳

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط