قیمت پروفیل مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

ضخامت

شرکت

ردیف

۲.۵ mm

۲ mm

***

۲۹۹۰۰

صنایع فولاد صبح پارسیان

۱

۲۸۸۰۰

۲۹۳۰۰

فولاد علویجه

۲

***

۲۹۹۰۰

آدنیس صنعت شمال

۳

 

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط