قیمت پروفیل مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

ضخامت

شرکت

ردیف

۴ mm

۳ mm

۲.۵ mm

۲ mm

۱.۵ mm

۲۹۳۰۰

۲۹۳۰۰

۲۹۳۰۰

۲۹۳۰۰

۳۴۰۰۰

تهران شرق

۱

***

***

۲۸۶۰۰

۲۹۱۰۰

***

فولادگران ابتکار نوین

۲

***

***

 

۲۹۴۰۰

***

شرکت پروفیل موکریان

۳

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط