قیمت میلگرد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴- بروز رسانی ۱۱:۰۰

قیمت میلگرد A2

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

 

 

 

 

 

 

ذوب آهن اردبیل

 

 

 

 

 

 

خرم دشت

 

 

 

 

 

 

درپاد تبریز

 

 

 

 

 

 

کیان کاشان

۱۸-۳۲: ۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

آناهیتا گیلان

***

۲۲۸۰۰

***

***

***

***

روهینا جنوب

 

 

 

 

 

 

فولاد برد سیر کرمان

 

 

 

 

 

 

آذرفولاد امین تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

نورد آریان فولاد

 

 

 

 

 

 

کویر کاشان

 

 

 

 

 

 

کاوه تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

فولاد البرز غرب

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر خزر

 

 

 

 

 

 

فولاد سپهر ایرانیان

***

***

***

***

۲۲۸۰۰

۲۳۰۰۰

شاهین بناب

 

قیمت میلگرد A3

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

 

 

 

 

 

 

ذوب آهن اردبیل

 

 

 

 

 

 

خرم دشت

 

 

 

 

 

 

درپاد تبریز

 

 

 

 

 

 

کیان کاشان

۱۸-۳۲: ۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

آناهیتا گیلان

***

۲۲۸۰۰

***

***

***

***

روهینا جنوب

 

 

 

 

 

 

فولاد برد سیر کرمان

 

 

 

 

 

 

آذرفولاد امین تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

نورد آریان فولاد

 

 

 

 

 

 

کویر کاشان

 

 

 

 

 

 

کاوه تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

فولاد البرز غرب

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر خزر

***

***

***

***

***

۲۳۳۰۰

فولاد سپهر ایرانیان

 

 

 

 

 

 

شاهین بناب

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط