قیمت پروفیل ۱۳۹۶/۱۰/۱۴- بروزرسانی ۱۱:۱۰

ضخامت

شرکت

۴ mm

۳ mm

۲.۵ mm

۲ mm

۱.۵ mm

 

 

 

 

 

تهران شرق

***

***

***

۲۹۹۰۰

***

صبا فولاد صبح پارسیان

***

***

***

۲۹۵۰۰

***

آدنیس صنعت شمال

 

مطالب مرتبط