قیمت میلگرد مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

قیمت میلگرد A2

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

***

***

***

***

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

درپاد تبریز

***

***

***

۲۲۲۰۰

***

***

کیان کاشان

۱۸-۳۲: ۲۲۸۰۰

۲۲۸۰۰

۲۲۸۰۰

۲۲۸۰۰

۲۳۱۰۰

۲۳۴۰۰

آناهیتا گیلان

***

۲۰۸۲۶

***

۲۰۹۱۷

۲۱۴۶۸

***

فولاد برد سیر کرمان

***

***

***

***

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

آذرفولاد امین تیکمه داش

***

***

***

۲۱۱۰

۲۱۱۰۱

۲۲۰۱۸

کویر کاشان

***

***

***

۲۲۲۵۰

۲۲۲۵۰

***

فولاد البرز غرب

***

***

***

***

۲۳۵۰۰

۲۳۴۰۰

فولاد سپهر ایرانیان

***

***

***

***

۲۲۰۰۰

۲۳۲۰۰

فولاد قزوین

***

***

***

***

۲۲۰۵۰

۲۳۲۵۰

فولاد پارس آرمان

 

قیمت میلگرد A3

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

۱۸-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲: ۲۳۰۰۰

***

۲۳۰۰۰

***

***

۲۴۲۰۰

روهینا جنوب

۱۸-۳۲: ۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۳۹۰۰

***

آذر فولاد امین تیکمه داش

۱۸-۲۸: ۲۲۶۰۰

۳۲: ۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

***

***

در پاد تبریز

۱۸-۲۸: ۲۰۵۵۰

۳۲: ۲۰۷۳۳

۲۰۵۵۰

۲۰۵۵۰

۲۰۷۳۳

***

***

نیک صدرای توس

۱۸-۲۵: ۲۰۸۲۵

۲۸: ۲۱۰۰۹

۳۲: ۲۱۰۰۹

۲۰۸۲۵

۲۰۸۲۵

***

***

***

صبا فولاد زاگرس

۱۸-۲۵: ۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۲۲۰۰

۲۲۶۰۰

***

***

ارگ تبریز

۱۸-۲۲: ۲۰۷۸۰

۲۰۷۸۰

۲۰۷۸۰

***

***

***

ایوان غرب

۲۵: ۲۱۰۰۹

***

***

۲۱۱۰۱

۲۲۲۹۴

***

فولاد برد سیر کرمان

۱۸-۲۵: ۲۲۹۰۰

۲۲۹۰۰

***

***

۲۳۶۰۰

***

فولاد شاهرود

۱۸-۳۲: ۲۱۴۶۸

۳۶ : ۲۱۵۶۰

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

۲۲۵۶۹

۲۲۵۶۹

کویر کاشان

۱۸-۲۵: ۲۲۵۰۰

۲۸-۳۲: ۲۲۹۰۰

۲۲۵۰۰

۲۴۰۰۰

۲۴۰۰۰

۲۴۰۰۰

***

پرشین فولاد

۱۸-۲۲: ۲۲۲۵۰

۲۲۲۵۰

***

***

***

***

البرز غرب

***

***

***

***

۲۳۱۰۰

***

سپهر ایرانیان

۱۸-۲۵: ۲۲۴۵۰

۲۸-۳۲: ۲۲۴۵۰

۲۲۴۵۰

۲۲۴۵۰

۲۳۳۵۰

۲۳۶۵۰

***

فایکو

۱۸-۲۵: ۲۰۷۳۰

۲۰۷۳۰

۲۰۷۳۰

۲۰۸۳۰

***

***

سیما فولاد جهان

 

قیمت میلگرد A4

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

۱۸-۲۸: ۲۳۷۰۰

۳۲: ۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

***

***

***

روهینا جنوب

۱۸-۳۲: ۲۲۵۶۹

۲۲۷۵۲

۲۲۷۵۲

***

۲۳۶۷۰

***

فولادکویر کاشان

 

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *