قیمت نبشی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

قیمت

ابعاد

شرکت

۲۳۱۰۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

ناب تبریز

۲۲۹۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۵۰۰

۴۵*۴۵*۴*۶۰۰۰

۲۳۴۰۰

۴۵*۴۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۱۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۶۰*۶۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۵*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۶*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۷۰*۷۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۵*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۶*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۵*۷۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۸۰۰

۷۵*۷۵*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۷*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۷۰۰

۳ استاندارد

فولاد نستا

۲۲۷۰۰

۴ استاندارد

۲۲۹۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

فولاد البرز غرب

۲۳۵۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۱۲۰۰۰

۲۲۹۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۱۲۰۰۰

 

در تلگرام با ما باشد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *