قیمت میلگرد مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

قیمت میلگرد A2

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

***

***

***

***

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

درپاد تبریز

***

***

***

۲۲۰۰۰

۲۲۰۰۰

***

کیان کاشان

۱۸-۳۲: ۲۲۸۰۰

۲۲۸۰۰

۲۲۸۰۰

۲۲۸۰۰

۲۳۱۰۰

۲۳۴۰۰

آناهیتا گیلان

***

***

***

***

***

***

فولاد برد سیر کرمان

***

***

***

***

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

آذرفولاد امین تیکمه داش

***

***

***

***

۲۰۵۵۰

۲۰۸۳۰

کاوه تیکمه داش

***

***

***

۲۱۱۰

۲۱۱۰۱

۲۲۰۱۸

کویر کاشان

***

***

***

۲۲۰۵۰

***

***

فولاد البرز غرب

***

***

***

***

۲۲۳۰۰

۲۳۱۰۰

فولاد سپهر ایرانیان

***

***

***

۲۱۶۰۰

۲۱۶۰۰

۲۲۷۰۰

فولاد قزوین

***

***

***

***

۲۱۶۵۰

۲۲۷۵۰

فولاد پارس آرمان

***

***

***

***

***

***

فولاد ذوب آهن اردبیل

***

***

***

***

***

***

فولاد خرم دشت

***

***

***

***

۲۱۰۰۰

۲۱۲۰۰

فولاد ظفر بناب

 

قیمت میلگرد A3

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

۱۸-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲: ۲۳۰۰۰

***

۲۳۰۰۰

***

***

۲۴۲۰۰

روهینا جنوب

۱۸-۳۲ ۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

***

آذر فولاد امین تیکمه داش

۱۸-۳۲: ۲۰۴۶۰

۲۰۴۶۰

۲۰۴۶۰

۲۰۴۶۰

***

***

کاوه تیکمه داش

۱۸-۲۸: ۲۲۶۰۰

۳۲: ۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

***

***

در پاد تبریز

۱۸-۲۸: ۲۰۶۴۲

۳۲: ***

۲۰۶۴۲

۲۰۶۴۲

***

***

***

نیک صدرای توس

۱۸-۲۵: ۲۰۷۳۳

۲۸: ۲۰۹۱۷

۳۲: ۲۰۹۱۷

۲۰۷۳۳

۲۰۷۳۳

***

***

***

صبا فولاد زاگرس

***

***

***

***

***

***

ارگ تبریز

۱۸-۲۲: ۲۰۶۴۲

۲۰۶۴۲

۲۰۶۴۲

***

***

***

ایوان غرب

***

***

***

***

***

***

فولاد برد سیر کرمان

۱۸-۲۵: ۲۲۹۰۰

۲۲۹۰۰

***

۲۳۶۰۰

***

***

فولاد شاهرود

۱۸-۳۲: ۲۱۴۶۸

۳۶: ***

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

۲۲۵۶۹

۲۲۵۶۹

کویر کاشان

۱۸-۲۵: ۲۲۱۰۰

۲۸-۳۲: ۲۲۵۰۰

۲۲۱۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۶۰۰

***

پرشین فولاد

۱۸-۲۲: ۲۲۲۵۰

۲۲۲۵۰

۲۲۰۵۰

***

***

***

البرز غرب

***

***

***

۲۲۷۰۰

۲۲۹۰۰

***

سپهر ایرانیان

۱۸-۲۵: ۲۲۳۰۰

۲۸-۳۲: ۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۳۱۵۰

۲۳۴۵۰

***

فایکو

***

***

***

***

***

***

سیما فولاد جهان

***

***

***

***

***

***

ذوب آهن اردبیل

***

***

***

***

***

***

فولاد خرم دشت

۱۸-۲۰: ۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

***

***

فولاد ایزد خواست

۱۸-۲۸: ۲۰۶۵۰

۲۰۶۵۰

۲۰۶۵۰

۲۰۶۵۰

***

***

ظفر بناب

 

قیمت میلگرد A4

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

۱۸-۲۸: ۲۳۷۰۰

۳۲: ۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

***

***

***

روهینا جنوب

۱۸-۳۶: ۲۲۵۶۹

۲۲۷۵۲

۲۲۷۵۲

***

۲۳۶۷۰

***

فولادکویر کاشان

 

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *