قیمت ناودانی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

قیمت

ابعاد

شرکت

۲۳۰۰۰

۸۰*۶۰۰۰

ناب تبریز

۲۳۰۰۰

۸۰*۱۲۰۰۰

۲۳۰۰۰

۱۰۰*۶۰۰۰

۲۲۰۰۰

۱۰۰*۱۲۰۰۰

۲۳۰۰۰

۱۲۰*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۱۲۰*۱۲۰۰۰

۲۳۲۰۰

۱۶۰*۶۰۰۰

۲۳۲۰۰

۱۶۰*۶۰۰۰

۲۳۳۰۰

۶ کوتاه سبک

جویا نورد( نورد گرم فلز)

۲۳۱۰۰

۶ کوتاه سنگین

۲۳۲۰۰

۸ کوتاه سبک

۲۳۰۰۰

۸ کوتاه سنگین

۲۳۴۰۰

۸ کوتاه سبک

۲۳۲۰۰

۸ کوتاه سنگین

۲۳۲۰۰

۱۰ کوتاه سبک

۲۲۹۰۰

۱۰ کوتاه سنگین

۲۳۴۰۰

۱۰ کوتاه سبک

۲۲۰۰۰

۶

شکفته مشهد

۲۲۰۰۰

۸

۲۶۰۰۰

۱۴ سنگین

فایکو

۲۶۰۰۰

۱۶ سنگین

۲۵۲۰۰

۱۸ سبک

۲۶۰۰۰

۱۸ سنگین

۲۸۷۰۰

۲۰ سبک

۳۰۵۰۰

۲۰ سنگین

 

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *