پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۶ درصدی زیرمجموعه جدید “فولاد”

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برنامه افزایش سرمایه ۱۶ درصدی از دو محل را اعلام کرد.

 

مرکز تخصصی فلزات: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ۳.۱ هزار میلیارد تومانی که فولاد مبارکه از چند ماه پیش سهامدار ۳۶.۱ درصدی آن محسوب می شود، درصدد است افزایش سرمایه ۱۶ درصدی را در صورت موافقت سازمان بورس اعمال کند.

تامین مالی “ومعادن” از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته برای جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر انجام می شود.

بنابراین گزارش،این شرکت بورسی می تواند سرمایه فعلی را با افزایش مذکور به ۳.۶ هزار میلیارد تومان برساند.

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط