شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
ضخامت (mm)
قیمت پروفیل
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
پروفیل2 شرکت نیکان پروفیل

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

300- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2.5 شرکت نیکان پروفیل

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

22,200

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2 شرکت صدرا پروفیل تهران

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

24,000

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل2.5 شرکت صدرا پروفیل تهران

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل3 شرکت صدرا پروفیل تهران

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل4 شرکت صدرا پروفیل تهران

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2 -

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

24,000

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل2.5 -

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل3 -

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل4 -

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2 شرکت پروفیل یزد

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,800

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2.5 شرکت پروفیل یزد

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

22,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2 نورد میلاد یزد

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

23,800

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2.5 نورد میلاد یزد

01 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

22,000

شنبه 1400/3/1

200- تومان

-0.01%

جزئیات
پروفیل2 صنایع فولاد صبح پارسیان

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

23,900

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل2 صفاهان فراست

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

23,800

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل2.5 صفاهان فراست

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

22,500

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل3 صفاهان فراست

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

21,000

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل4 صفاهان فراست

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

21,000

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

23,800

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال