شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
ابعاد (mm)
طول (m)
قیمت ناودانی
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
ناودانی8طول6متری شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی8طول12متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی16طول12متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی16طول6متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی14طول12متر فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی14طول6متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی12طول12متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی12طول6متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی10طول6متری فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی8طول6متری فولاد سپهر ایرانیان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی6طول6متری فولاد سپهر ایرانیان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی8طول12متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی16طول12متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی16طول6متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی14طول12متر فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی14طول6متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی12طول12متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی12طول6متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی10طول6متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
ناودانی10طول12متری فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال