شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
ابعاد (mm)
ضخامت (mm)
قیمت نبشی
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

24 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

18,001

یکشنبه 1400/5/24

202+ تومان

1.12%
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

24 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

18,001

یکشنبه 1400/5/24

202+ تومان

1.12%
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

24 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

18,001

یکشنبه 1400/5/24

202+ تومان

1.12%
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

24 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

18,001

یکشنبه 1400/5/24

202+ تومان

1.12%
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

23 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,799

شنبه 1400/5/23

98+ تومان

0.55%
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

23 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,799

شنبه 1400/5/23

98+ تومان

0.55%
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

23 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,799

شنبه 1400/5/23

98+ تومان

0.55%
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

23 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,799

شنبه 1400/5/23

98+ تومان

0.55%
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,701

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,701

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,701

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,701

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

20 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

17,701

چهارشنبه 1400/5/20

202+ تومان

1.14%
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

20 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

17,701

چهارشنبه 1400/5/20

202+ تومان

1.14%
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

20 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

17,701

چهارشنبه 1400/5/20

202+ تومان

1.14%
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

20 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

17,701

چهارشنبه 1400/5/20

202+ تومان

1.14%
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

19 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,499

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

19 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,499

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

19 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,499

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

19 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,499

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال