شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
ضخامت (mm)
قیمت نبشی
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

02 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

16,747

شنبه 1400/5/2

104- تومان

-0.62%

جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

02 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

16,747

شنبه 1400/5/2

104- تومان

-0.62%

جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

02 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

16,747

شنبه 1400/5/2

104- تومان

-0.62%

جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

02 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

16,747

شنبه 1400/5/2

104- تومان

-0.62%

جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

29 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,851

سه شنبه 1400/4/29

49- تومان

-0.29%

جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

29 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,851

سه شنبه 1400/4/29

49- تومان

-0.29%

جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

29 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,851

سه شنبه 1400/4/29

49- تومان

-0.29%

جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

29 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,851

سه شنبه 1400/4/29

49- تومان

-0.29%

جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

28 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

28 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

28 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

28 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

27 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/4/27

202- تومان

-1.2%

جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

27 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/4/27

202- تومان

-1.2%

جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

27 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/4/27

202- تومان

-1.2%

جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

27 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/4/27

202- تومان

-1.2%

جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

26 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,102

شنبه 1400/4/26

397- تومان

-2.32%

جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

26 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,102

شنبه 1400/4/26

397- تومان

-2.32%

جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

26 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,102

شنبه 1400/4/26

397- تومان

-2.32%

جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

26 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,102

شنبه 1400/4/26

397- تومان

-2.32%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال