شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
ابعاد (mm)
ضخامت (mm)
قیمت نبشی
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

24 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

17,499

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

24 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

17,499

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

24 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

17,499

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

24 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

17,499

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

23 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,499

چهارشنبه 1400/4/23

201+ تومان

1.15%
جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

23 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,499

چهارشنبه 1400/4/23

201+ تومان

1.15%
جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

23 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,499

چهارشنبه 1400/4/23

201+ تومان

1.15%
جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

23 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,499

چهارشنبه 1400/4/23

201+ تومان

1.15%
جزئیات
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه

22 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,298

سه شنبه 1400/4/22

49- تومان

-0.28%

جزئیات
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه

22 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,298

سه شنبه 1400/4/22

49- تومان

-0.28%

جزئیات
نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه

22 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,298

سه شنبه 1400/4/22

49- تومان

-0.28%

جزئیات
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه

22 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

17,298

سه شنبه 1400/4/22

49- تومان

-0.28%

جزئیات
نبشی50*50*4 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,490

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی40*40*3 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,590

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی40*40*4 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,490

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*3 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,540

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی50*50*5 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,490

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*3 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

18,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*4 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,490

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
نبشی60*60*5 فولاد جاوید بناب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,440

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال