شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,000

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,350,000

دوشنبه 1400/9/1

50,000- تومان

-1.49%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,750,000

دوشنبه 1400/9/1

50,000+ تومان

1.82%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,200,000

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/8/30

200- تومان

-1.18%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آبان 1400

ساعت : 16:08
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1400/8/17

200,000+ تومان

5.88%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آبان 1400

ساعت : 16:08
کیلوگرم

2,700,000

دوشنبه 1400/8/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آبان 1400

ساعت : 16:08
کیلوگرم

2,200,000

دوشنبه 1400/8/17

230,000+ تومان

10.45%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/13

100- تومان

-0.58%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال