شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,350,000

دوشنبه 1400/9/1

50,000- تومان

-1.49%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آبان 1400

ساعت : 16:08
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1400/8/17

200,000+ تومان

5.88%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1400/7/3

410,000- تومان

-12.81%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 شهریور 1400

ساعت : 16:06
کیلوگرم

3,610,000

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

3,610,000

دوشنبه 1400/6/8

95,000- تومان

-2.63%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

3,705,000

دوشنبه 1400/6/1

195,000+ تومان

5.26%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

3,510,000

دوشنبه 1400/5/18

100,000- تومان

-2.85%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,610,000

یکشنبه 1400/5/17

40,000- تومان

-1.11%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,650,000

دوشنبه 1400/5/11

40,000+ تومان

1.1%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

3,610,000

شنبه 1400/5/9

80,000+ تومان

2.22%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,530,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,530,000

دوشنبه 1400/4/21

310,000+ تومان

0.1%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,220,000

چهارشنبه 1400/4/16

310,000- تومان

-0.09%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

3,220,000

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,220,000

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,220,000

شنبه 1400/4/12

10,000+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,210,000

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,210,000

سه شنبه 1400/4/8

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,210,000

دوشنبه 1400/4/7

10,000+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال