شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.97%
جزئیات
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
جزئیات
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

جزئیات
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

جزئیات
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.31%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.64%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.28%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.23%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.31%
جزئیات
میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.65%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.97%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.95%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.07%
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 14:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
جزئیات
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.28%
جزئیات
میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.3%
جزئیات
میلگرد 10-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

50- تومان

-0.33%

جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال