شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 8-A3

آخرین قیمت : 16,200 - 03 بهمن 1400 - 11:11

سایز (mm)
8
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 11:11


قیمت میلگرد 8-A3  درتاریخ 03 بهمن 1400 - 11:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 11:11 میلگرد 8  نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 8-A3 ازتاریخ  " " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 11:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A3، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 8  است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 8-A3 را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/10/28

50- تومان

-0.31%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/23

1,280- تومان

-8.15%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/10/21

50- تومان

-0.31%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/10/18

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/10/15

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/10/12

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/10/11

100- تومان

-0.61%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/10/7

150- تومان

-0.91%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/10/6

100- تومان

-0.6%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,650

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,650

چهارشنبه 1400/10/1

100- تومان

-0.6%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,750

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,750

یکشنبه 1400/9/28

150- تومان

-0.9%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/9/23

100- تومان

-0.59%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,000

دوشنبه 1400/9/22

300- تومان

-1.76%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.73%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,600

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,600

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,980

چهارشنبه 1400/9/17

20- تومان

-0.12%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/9/16

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/9/13

150+ تومان

0.86%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,350

پنج شنبه 1400/9/11

100- تومان

-0.58%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آذر 1400

ساعت : 15:09
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/9/10

100- تومان

-0.59%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,450

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,450

سه شنبه 1400/9/9

100- تومان

-0.57%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.17%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,550

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,550

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,550

یکشنبه 1400/8/30

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/8/29

100- تومان

-0.57%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

چهارشنبه 1400/8/26

100- تومان

-0.57%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,700

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,700

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,700

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,700

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

17 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,700

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/8/16

200+ تومان

1.16%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

16 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

03 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/8/3

300+ تومان

1.7%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/8/1

300+ تومان

1.73%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/7/29

700+ تومان

4.09%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

17,000

پنج شنبه 1400/7/29

100+ تومان

0.59%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/7/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/7/25

100+ تومان

0.59%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/7/17

500+ تومان

2.98%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/10

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/7/10

650+ تومان

3.98%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/7/6

100- تومان

-0.61%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/6/29

2,000- تومان

-12.58%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/6/25

150- تومان

-0.91%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/6/24

200- تومان

-1.21%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

23 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/6/23

150- تومان

-0.9%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/6/22

300- تومان

-1.78%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,200

یکشنبه 1400/6/21

450- تومان

-2.62%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

17 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,650

چهارشنبه 1400/6/17

400- تومان

-2.27%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

17,900

سه شنبه 1400/6/16

660- تومان

-3.69%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

16 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,050

سه شنبه 1400/6/16

100- تومان

-0.55%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

15 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,150

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,150

یکشنبه 1400/6/14

150- تومان

-0.83%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,300

شنبه 1400/6/13

150- تومان

-0.82%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

11 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,450

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

10 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,450

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,450

سه شنبه 1400/6/9

150- تومان

-0.81%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,600

دوشنبه 1400/6/8

100- تومان

-0.54%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,700

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.53%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,800

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,560

پنج شنبه 1400/6/4

590+ تومان

3.18%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,800

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,800

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,800

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,800

دوشنبه 1400/6/1

200+ تومان

1.06%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

18,500

شنبه 1400/5/30

2,000+ تومان

10.81%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

30 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,600

شنبه 1400/5/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

24 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,600

یکشنبه 1400/5/24

200+ تومان

1.08%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,400

شنبه 1400/5/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,400

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

20 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,400

چهارشنبه 1400/5/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,400

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,400

دوشنبه 1400/5/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,400

یکشنبه 1400/5/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

16 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

18,400

شنبه 1400/5/16

200- تومان

-1.09%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,970

پنج شنبه 1400/5/14

270+ تومان

1.5%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,600

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,600

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

10 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,600

یکشنبه 1400/5/10

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,550

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,550

چهارشنبه 1400/5/6

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

05 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,500

سه شنبه 1400/5/5

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

05 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,450

سه شنبه 1400/5/5

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,700

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/5/3

100- تومان

-0.57%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,400

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,700

پنج شنبه 1400/4/31

1,570+ تومان

8.87%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,400

دوشنبه 1400/4/28

100- تومان

-0.54%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,500

شنبه 1400/4/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

24 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,500

پنج شنبه 1400/4/24

200- تومان

-1.08%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

23 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

18,700

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

18,700

سه شنبه 1400/4/22

200+ تومان

1.07%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

18,500

دوشنبه 1400/4/21

2,150+ تومان

11.62%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

14 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,130

یکشنبه 1400/4/13

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,350

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

12 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/4/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/4/10

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/4/10

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

08 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/4/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

08 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/4/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

07 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/4/7

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/4/7

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,150

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/4/1

50- تومان

-0.31%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/3/30

80- تومان

-0.48%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,580

شنبه 1400/3/29

20- تومان

-0.12%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

29 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/3/29

50- تومان

-0.31%

میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/3/27

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,250

پنج شنبه 1400/3/27

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/3/26

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/3/26

40- تومان

-0.25%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,450

سه شنبه 1400/3/25

50- تومان

-0.3%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,940

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,940

دوشنبه 1400/3/24

90+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/3/24

120+ تومان

0.73%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

24 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/3/23

80- تومان

-0.5%

میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,380

یکشنبه 1400/3/23

30+ تومان

0.18%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/3/22

100- تومان

-0.61%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,930

شنبه 1400/3/22

120- تومان

-0.75%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,450

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

19 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,450

چهارشنبه 1400/3/19

50- تومان

-0.3%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

18 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/3/18

500+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.91%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/3/18

550+ تومان

3.4%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/3/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/3/18

400+ تومان

2.37%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,350

دوشنبه 1400/3/17

150+ تومان

0.92%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/3/17

400+ تومان

2.51%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/3/13

220- تومان

-1.41%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/3/13

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/3/12

120+ تومان

0.74%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

12 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

12 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/3/12

200+ تومان

1.21%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

11 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/3/11

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,080

سه شنبه 1400/3/11

250+ تومان

1.55%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,770

سه شنبه 1400/3/11

70+ تومان

0.44%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/3/11

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

10 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/3/10

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/3/10

60+ تومان

0.38%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,830

یکشنبه 1400/3/9

260+ تومان

1.64%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,640

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/3/9

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/3/9

200+ تومان

1.29%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,570

شنبه 1400/3/8

20+ تومان

0.13%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,540

شنبه 1400/3/8

120+ تومان

0.77%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/3/6

20- تومان

-0.13%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/3/6

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,420

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/3/6

100- تومان

0%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,420

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,570

چهارشنبه 1400/3/5

30- تومان

-0.19%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/3/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

05 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,250

سه شنبه 1400/3/4

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/3/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/3/4

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,420

سه شنبه 1400/3/4

280+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/3/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

03 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/3/3

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/3/3

200+ تومان

1.25%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/3/3

120+ تومان

0.78%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,140

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

03 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,090

یکشنبه 1400/3/2

30- تومان

0%

میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,330

یکشنبه 1400/3/2

20- تومان

-0.13%

میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/3/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/3/2

150- تومان

-1%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/3/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/3/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/3/1

100- تومان

-0.65%

میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,120

شنبه 1400/3/1

60- تومان

-0.4%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,180

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

15,180

چهارشنبه 1400/2/29

780+ تومان

5.14%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/2/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/2/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/2/28

250+ تومان

1.62%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/2/28

200+ تومان

1.27%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/2/27

400+ تومان

2.56%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,100

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/2/25

200+ تومان

1.32%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/2/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,850

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/2/21

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,950

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,950

دوشنبه 1400/2/20

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,850

یکشنبه 1400/2/19

50- تومان

-0.34%

میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/2/18

30- تومان

-0.2%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,930

پنج شنبه 1400/2/16

120- تومان

-0.8%

میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/16

100- تومان

-0.68%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

15,050

چهارشنبه 1400/2/15

200- تومان

-1.33%

میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/15

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/2/15

50- تومان

-0.34%

میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,250

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,400

دوشنبه 1400/2/13

150- تومان

-1.04%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,850

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/2/12

70+ تومان

0.46%
میلگرد 8-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,550

یکشنبه 1400/2/12

2,200+ تومان

15.12%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,850

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,180

شنبه 1400/2/11

20- تومان

-0.13%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,850

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/2/11

200+ تومان

1.32%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/2/9

170+ تومان

1.12%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,850

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/2/8

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,030

چهارشنبه 1400/2/8

30+ تومان

0.2%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,850

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,850

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/2/6

250+ تومان

1.67%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,850

دوشنبه 1400/2/6

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,750

یکشنبه 1400/2/5

200- تومان

-1.36%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/2/4

100- تومان

0%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,950

پنج شنبه 1400/2/2

50- تومان

-0.33%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,400

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/2/1

20- تومان

-0.13%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/2/1

150+ تومان

1.01%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

15,020

سه شنبه 1400/1/31

620+ تومان

4.13%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

31 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,400

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

31 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

30 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,400

دوشنبه 1400/1/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/1/30

300+ تومان

2%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,300

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,650

یکشنبه 1400/1/29

200+ تومان

1.37%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/1/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/1/28

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,450

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.69%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1400/1/25

30- تومان

-0.21%

میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

25 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/1/25

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1400/1/25

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A3 فولاد خرمدشت

24 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.72%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

24 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/1/24

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.7%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,600

سه شنبه 1400/1/24

200+ تومان

1.37%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,430

سه شنبه 1400/1/24

480+ تومان

3.33%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,400

دوشنبه 1400/1/23

200+ تومان

1.39%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.7%
میلگرد 8-A3 فولاد خرمدشت

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.73%
میلگرد 8-A3 فولاد خرمدشت

22 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1400/1/22

11,290+ تومان

83.01%
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

22 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

22 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

21 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,800

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/1/21

100- تومان

-0.72%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

21 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,100

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1400/1/19

20+ تومان

0.14%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,200

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

18 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/1/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/1/18

220+ تومان

1.57%
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

18 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,080

چهارشنبه 1400/1/18

30+ تومان

0.21%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

17 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1400/1/17

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,830

سه شنبه 1400/1/17

150- تومان

-1.08%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,050

سه شنبه 1400/1/17

200+ تومان

1.42%
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

16 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,850

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

16 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 فولاد روهینا جنوب

15 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/1/15

600- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/1/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,850

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.72%

میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,980

یکشنبه 1400/1/15

50- تومان

-0.36%

میلگرد 8-A3 فولاد گلستان

15 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/1/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,030

شنبه 1400/1/14

190- تومان

-1.35%

میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

14 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/1/14

50+ تومان

0.36%