شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

قیمت میلگرد 10 درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 10-A2 ، در مرکزتخصصی قلزات باتوجه به نوسانات قیمت بازار به روزرسانی میشود.
همچنین شما میتوانید، قیمت میلگرد 10 از تاریخ  " " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 12:11 " را در این صفحه مشاهده نمایید.


میلگرد 10 ، ازبا کیفیت ترین میلگردی تولیدی کشور است  که دارای تردی مناسب برای استفاده در ساختمان، وتغییر شکل نسبی آن 14درصدمی باشد.

واین نوع میلگرد، براساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 10 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد10 نوع A3 را برای بررسی بارگذاری می نمایند.
وشما میتوانید با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 10-A3 را خریداری نمایید.

تولید کنندگان میلگرد10 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 10 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد10 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.28%
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.31%
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.97%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.07%
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.95%
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 14:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.28%
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/11/2

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/11/2

400+ تومان

2.53%
میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/11/2

300- تومان

-1.98%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.3%
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.97%
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/11/2

400- تومان

-2.61%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,600

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

50- تومان

-0.32%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,725

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/10/30

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,600

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,725

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

29 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.66%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

200- تومان

-1.34%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,725

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.67%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/10/28

200- تومان

-1.32%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/28

350- تومان

-2.33%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/10/28

100- تومان

-0.65%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

27 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/27

150- تومان

-0.98%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/10/27

100- تومان

-0.68%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

دوشنبه 1400/10/27

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/10/27

200- تومان

-1.3%

میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/10/26

200- تومان

-1.37%

میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/10/26

150- تومان

-0.96%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/10/25

200- تومان

-1.3%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/25

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

پنج شنبه 1400/10/23

1,030- تومان

-6.75%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/22

200- تومان

-1.29%

میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/22

100- تومان

-0.64%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/10/22

100- تومان

-0.68%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/10/22

200- تومان

-1.31%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/10/21

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/10/21

100+ تومان

0.66%
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

20 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/10/20

100- تومان

-0.67%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-1.97%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-2%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.95%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/10/19

100- تومان

-0.68%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.3%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/19

150- تومان

-0.96%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.27%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/10/18

100- تومان

-0.64%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/10/18

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/15

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/15

100- تومان

-0.67%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

14 دی 1400

ساعت : 15:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/14

400- تومان

-2.56%

میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

14 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/14

100- تومان

-0.64%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

14 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/14

200+ تومان

1.29%
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/10/13

100+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/13

100+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/13

200- تومان

-1.33%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/13

100- تومان

-0.65%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/10/12

200- تومان

-1.31%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

450- تومان

-2.93%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/10/12

1,400- تومان

-9.03%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/10/11

100- تومان

-0.66%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/9

300- تومان

-1.91%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/9

200- تومان

-1.31%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

08 دی 1400

ساعت : 16:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر

08 دی 1400

ساعت : 16:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/8

800- تومان

-5.18%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/8

350- تومان

-2.24%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/8

200- تومان

-1.29%

میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/8

200- تومان

-1.28%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/8

150- تومان

-0.97%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

07 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

07 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

07 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/7

300- تومان

-2%

میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/10/7

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/10/7

300- تومان

-1.89%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/10/7

200- تومان

-1.29%

میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.27%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/10/6

50- تومان

-0.32%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/6

150- تومان

-0.95%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.26%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.48%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

04 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

04 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت

04 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/10/4

500- تومان

-3.23%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/10/4

50- تومان

-0.31%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/10/4

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/4

420- تومان

-2.69%

میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/10/4

150- تومان

-0.93%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/10/2

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/10/2

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/10/1

150- تومان

-0.99%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/10/1

300- تومان

-1.86%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/10/1

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/9/30

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/30

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,020

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/30

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,545

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.21%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

400- تومان

-2.55%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,020

دوشنبه 1400/9/29

280- تومان

-1.75%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,745

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

28 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/28

250- تومان

-1.55%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/9/28

450- تومان

-2.93%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/9/28

450- تومان

-2.94%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/9/28

200- تومان

-1.26%

میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/28

200- تومان

-1.24%

میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,745

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.73%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/9/27

200- تومان

-1.22%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/9/27

150- تومان

-0.93%

میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/9/27

300- تومان

-1.86%

میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,035

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/9/25

150+ تومان

0.93%
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

پنج شنبه 1400/9/25

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,035

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.53%
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/24

200+ تومان

1.23%
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,945

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.59%
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.24%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.86%

میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.25%

میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

400- تومان

-2.48%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.25%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.23%

میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/23

250- تومان

-1.53%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,845

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

22 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/22

300- تومان

-1.85%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/22

180- تومان

-1.1%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,845

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.37%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.85%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/21

200- تومان

-1.21%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/9/21

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.82%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر

20 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 درپاد تبریز

20 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/20

100+ تومان

0.6%
میلگرد 10-A2 فولاد آناهیتا گیلان

20 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت

20 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/20

150- تومان

-0.94%

میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد ظفر بناب

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-