شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 10-A2 - ذوب آهن اردبیل

آخرین قیمت : 15,200 - 03 بهمن 1400 - 12:11

سایز (mm)
10
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 12:11

شرکت تولید کننده

ذوب آهن اردبیل


قیمت میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل، در مرکزتخصصی قلزات باتوجه به نوسانات قیمت بازار به روزرسانی میشود.
همچنین شما میتوانید، قیمت میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل از تاریخ  " 07 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 12:11 " را در این صفحه مشاهده نمایید.


میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل، ازبا کیفیت ترین میلگردی تولیدی کشور است  که دارای تردی مناسب برای استفاده در ساختمان، وتغییر شکل نسبی آن 14درصدمی باشد.

واین نوع میلگرد، براساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 10 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد10 نوع A3 را برای بررسی بارگذاری می نمایند.
وشما میتوانید با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل را خریداری نمایید.

تولید کنندگان میلگرد10 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 10 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد10 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

دوشنبه 1400/10/27

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/10/21

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-1.97%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/10/12

1,400- تومان

-9.03%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/9/9

150+ تومان

0.89%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,750

دوشنبه 1400/9/8

150- تومان

-0.9%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/8/18

200+ تومان

1.18%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/8/15

150- تومان

-0.9%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

05 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,850

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/8/4

250+ تومان

1.48%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.2%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/7/27

250+ تومان

1.52%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.24%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/7/18

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,050

دوشنبه 1400/7/12

200+ تومان

1.25%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/7/10

250+ تومان

1.58%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/7/7

200+ تومان

1.28%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/7/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/7/4

300- تومان

-1.95%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/7/3

100- تومان

-0.64%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/6/31

150- تومان

-0.95%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/6/31

400+ تومان

2.51%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.59%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.89%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/6/23

450- تومان

-2.79%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/6/22

100- تومان

-0.6%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/6/21

100- تومان

-0.6%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/6/20

350- تومان

-2.08%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,150

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/6/17

150- تومان

-0.87%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/6/16

150- تومان

-0.87%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,450

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,450

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

13 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,450

شنبه 1400/6/13

200- تومان

-1.15%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,650

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,650

سه شنبه 1400/6/9

200- تومان

-1.13%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,850

دوشنبه 1400/6/8

200- تومان

-1.12%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,050

یکشنبه 1400/6/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

06 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,050

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,050

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

یکشنبه 1400/5/31

300+ تومان

1.66%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,750

دوشنبه 1400/5/25

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

24 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,650

یکشنبه 1400/5/24

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/5/23

50+ تومان

0.28%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,500

چهارشنبه 1400/5/20

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/5/19

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/5/18

50+ تومان

0.29%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/5/17

600- تومان

-3.48%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,850

دوشنبه 1400/5/11

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,750

شنبه 1400/5/9

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

06 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,650

چهارشنبه 1400/5/6

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,550

سه شنبه 1400/5/5

300+ تومان

1.71%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.58%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/4/28

50- تومان

-0.29%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,200

یکشنبه 1400/4/27

150- تومان

-0.87%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,350

شنبه 1400/4/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,350

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,350

دوشنبه 1400/4/21

300+ تومان

1.73%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,050

یکشنبه 1400/4/20

350+ تومان

2.05%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

1.2%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

1.21%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/4/17

350+ تومان

2.15%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/4/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/4/15

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/4/13

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/4/10

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/4/9

350+ تومان

2.23%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.65%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/3/30

150- تومان

-0.97%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/3/25

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.97%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 خرداد 1400

ساعت : 17:03
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/17

100- تومان

-0.66%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/3/12

230+ تومان

1.5%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,070

سه شنبه 1400/3/11

100+ تومان

0.66%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,970

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,970

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,970

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,970

یکشنبه 1400/3/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,970

شنبه 1400/3/8

150+ تومان

1%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,820

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,820

چهارشنبه 1400/3/5

250- تومان

-1.69%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

04 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,070

سه شنبه 1400/3/4

500+ تومان

3.32%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,570

دوشنبه 1400/3/3

100- تومان

-0.69%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,670

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.68%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,770

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,770

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,770

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.68%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,670

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,670

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.68%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,570

یکشنبه 1400/2/26

100+ تومان

0.69%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,470

شنبه 1400/2/25

250+ تومان

1.73%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.35%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,170

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0.35%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,120

دوشنبه 1400/2/20

150- تومان

-1.06%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,270

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,270

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,270

سه شنبه 1400/2/7

100+ تومان

0.7%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,170

دوشنبه 1400/2/6

100+ تومان

0.71%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,070

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,070

شنبه 1400/2/4

100- تومان

-0.71%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,170

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,170

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,170

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,170

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,170

دوشنبه 1400/1/30

300+ تومان

2.12%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,870

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,870

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.72%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,770

یکشنبه 1400/1/29

150+ تومان

1.09%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

28 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,620

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.73%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,520

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,520

چهارشنبه 1400/1/25

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,470

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.74%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,370

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,370

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,370

شنبه 1400/1/21

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,320

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.38%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,270

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,270

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,270

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.75%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,370

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,370

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,370

سه شنبه 1400/1/10

100+ تومان

0.75%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,270

یکشنبه 1400/1/8

100+ تومان

0.75%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

07 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,170

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.52%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,970

دوشنبه 1399/12/25

50+ تومان

0.39%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,920

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.39%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,870

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,870

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,870

سه شنبه 1399/12/19

70+ تومان

0.54%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.78%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/18

150- تومان

-1.18%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/12/17

100- تومان

-0.78%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

-0.3861%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/12/10

10,177+ تومان

78.2846%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,823

دوشنبه 1397/2/24

33- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,856

یکشنبه 1397/2/23

54- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

شنبه 1397/2/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

پنج شنبه 1397/2/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,910

چهارشنبه 1397/2/19

109+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,801

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,801

دوشنبه 1397/2/17

43+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,758

یکشنبه 1397/2/16

77+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,681

شنبه 1397/2/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,681

سه شنبه 1397/2/11

32+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

دوشنبه 1397/2/10

39+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1397/2/9

39- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,649

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 04:02
کیلوگرم

2,649

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,649

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,649

پنج شنبه 1397/1/30

22+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,627

چهارشنبه 1397/1/29

22+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,605

سه شنبه 1397/1/28

76- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

26 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,681

یکشنبه 1397/1/26

66- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,747

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,747

چهارشنبه 1397/1/22

32- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,779

سه شنبه 1397/1/21

43+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,736

دوشنبه 1397/1/20

142+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,594

یکشنبه 1397/1/19

11+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,583

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,583

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,583

چهارشنبه 1397/1/15

32+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,551

سه شنبه 1397/1/14

22+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

23 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,529

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

22 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,529

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

21 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,529

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,529

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

سه شنبه 1396/12/15

19+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,520

دوشنبه 1396/12/14

9- تومان

0%

میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,510

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

10 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,510

پنج شنبه 1396/12/10

210+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/9

210+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

08 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,300

سه شنبه 1396/12/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل

07 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,300

دوشنبه 1396/12/7

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات