شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 10-A3 - ذوب آهن اردبیل

آخرین قیمت : 15,400 - 03 بهمن 1400 - 12:11

سایز (mm)
10
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 12:11

شرکت تولید کننده

ذوب آهن اردبیل


قیمت میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 10-A3 ازتاریخ  " 27 فروردین 1397 - 12:01 " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 10 نوع A3، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 10 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد10 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 10 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد10 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.97%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/27

100- تومان

-0.65%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/10/21

50- تومان

-0.32%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-1.94%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/12

1,400- تومان

-8.89%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,150

سه شنبه 1400/9/9

150+ تومان

0.87%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,000

دوشنبه 1400/9/8

150- تومان

-0.88%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,150

سه شنبه 1400/8/18

200+ تومان

1.17%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/8/15

150- تومان

-0.88%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

05 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/8/4

250+ تومان

1.46%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.19%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,650

سه شنبه 1400/7/27

250+ تومان

1.5%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.22%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/7/18

100- تومان

-0.62%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/7/12

200+ تومان

1.23%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/7/10

250+ تومان

1.55%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/7

200+ تومان

1.26%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/7/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/7/4

300- تومان

-1.92%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/7/3

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/6/31

150- تومان

-0.93%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/6/31

400+ تومان

2.47%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.55%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.86%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

23 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/6/23

450- تومان

-2.74%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

22 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,850

دوشنبه 1400/6/22

100- تومان

-0.59%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/6/21

100- تومان

-0.59%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/6/20

300- تومان

-1.76%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,350

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,350

چهارشنبه 1400/6/17

150- تومان

-0.86%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/6/16

150- تومان

-0.86%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,650

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,650

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

13 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,650

شنبه 1400/6/13

200- تومان

-1.13%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,850

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,850

سه شنبه 1400/6/9

200- تومان

-1.12%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,050

دوشنبه 1400/6/8

200- تومان

-1.11%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,250

یکشنبه 1400/6/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

06 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,250

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,250

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,250

یکشنبه 1400/5/31

300+ تومان

1.64%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,950

دوشنبه 1400/5/25

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

24 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,850

یکشنبه 1400/5/24

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,750

شنبه 1400/5/23

50+ تومان

0.28%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,700

چهارشنبه 1400/5/20

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/5/19

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/5/18

50+ تومان

0.29%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,450

یکشنبه 1400/5/17

600- تومان

-3.44%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

دوشنبه 1400/5/11

100+ تومان

0.55%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/9

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

06 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,850

چهارشنبه 1400/5/6

100+ تومان

0.56%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,750

سه شنبه 1400/5/5

300+ تومان

1.69%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,450

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,350

دوشنبه 1400/4/28

50- تومان

-0.29%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,400

یکشنبه 1400/4/27

150- تومان

-0.86%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/4/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,550

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

21 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/4/21

300+ تومان

1.71%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/4/20

350+ تومان

2.03%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

1.18%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

1.2%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/4/17

350+ تومان

2.12%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/4/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/4/15

100+ تومان

0.62%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/4/13

100+ تومان

0.62%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/4/10

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/4/9

350+ تومان

2.2%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.64%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/3/30

150- تومان

-0.96%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/3/25

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

23 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

22 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.96%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 خرداد 1400

ساعت : 17:03
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/3/17

100- تومان

-0.65%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/3/12

230+ تومان

1.48%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,270

سه شنبه 1400/3/11

100+ تومان

0.65%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,170

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,170

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,170

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,170

یکشنبه 1400/3/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,170

شنبه 1400/3/8

150+ تومان

0.99%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,020

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,020

چهارشنبه 1400/3/5

250- تومان

-1.66%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

04 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,270

سه شنبه 1400/3/4

500+ تومان

3.27%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,770

دوشنبه 1400/3/3

100- تومان

-0.68%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,870

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.67%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,970

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,970

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,970

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.67%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,870

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,870

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.67%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,770

یکشنبه 1400/2/26

100+ تومان

0.68%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,670

شنبه 1400/2/25

300+ تومان

2.04%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,370

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.35%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,320

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0.35%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,270

دوشنبه 1400/2/20

150- تومان

-1.05%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,420

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,420

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,420

سه شنبه 1400/2/7

100+ تومان

0.69%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,320

دوشنبه 1400/2/6

100+ تومان

0.7%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,220

شنبه 1400/2/4

100- تومان

-0.7%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,320

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,320

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,320

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,320

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,320

دوشنبه 1400/1/30

300+ تومان

2.09%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,020

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,020

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.71%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,920

یکشنبه 1400/1/29

150+ تومان

1.08%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

28 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,770

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.73%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,670

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,670

چهارشنبه 1400/1/25

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,620

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.73%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,520

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,520

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,520

شنبه 1400/1/21

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,470

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,420

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,420

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,420

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.75%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,520

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,520

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,520

سه شنبه 1400/1/10

100+ تومان

0.74%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,420

یکشنبه 1400/1/8

100+ تومان

0.75%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

07 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,320

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.5%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,120

دوشنبه 1399/12/25

50+ تومان

0.38%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,070

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.38%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,020

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,020

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,020

سه شنبه 1399/12/19

70+ تومان

0.54%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.77%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/12/18

150- تومان

-1.17%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

17 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/12/17

100- تومان

-0.77%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

-0.381679%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,150

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/12/10

10,523+ تومان

80.0228%
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,627

دوشنبه 1397/1/27

54- تومان

0%

میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,681

دوشنبه 1397/1/27

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات