شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
تیرآهن 14

آخرین قیمت : 17,100 - 03 آذر 1400 - 12:09

سایز (mm)
14
وزن (Kg)
140-150
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 آذر 1400 - 12:09


قیمت تیرآهن 14  درتاریخ 03 آذر 1400 - 12:09

قیمت روز 03 آذر 1400 - 12:09 تیرآهن 14 در سایت مرکز تخصصی فلزات قابل مشاده است. 
قیمت تیرآهن14، وزن150-140 از تاریخ  " " تا تاریخ " 03 آذر 1400 - 12:09 " درمرکز تخصصی فلزات به روز رسانی میشود.

تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت  تیرآهن سایز 14   توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این صفحه  بارگذاری میشود.
تیرآهن 14 وزن 150-140، از با کیفیت ترین پروفیل های تولیدی در کشور است که  عمداتا در تولید این نوع پروفیل  از نورد گرم استفاده میشود.

 استاندارد های مورد استفاده درتولید این نوع پروفیل:

ردیف استاندارد                            
1 IPE
2 INP
3 IPB
4 H

از تیرآهن سایز 14، وزن150-140 به صورت

  • ستون 
  • خرپا
  • نعل
  • تیر در پوشش سقف ها
  • و پل های لانه زنبوری در ساختمان به عنوان اصلی ترین پروفیل ساختمانی استفاده میشود.

شما میتوانید تیرآهن14 را با کمک مشاوران خرید ما خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان تیرآهن 14، وزن150-140 در ایران:

از جمله تولید کنندگان تیرآهن 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان تیرآهن 14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

02 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/30

200- تومان

-1.17%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

27 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

26 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

24 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

20 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

18 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/13

100- تومان

-0.58%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

11 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

10 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,400

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

05 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,400

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

04 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/8/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

03 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,400

دوشنبه 1400/8/3

400+ تومان

2.3%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

27 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

17,000

سه شنبه 1400/7/27

100+ تومان

0.59%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/7/26

400+ تومان

2.37%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/7/21

100+ تومان

0.61%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

19 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/7/19

200+ تومان

1.22%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

19 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.23%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

17 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/10

100+ تومان

0.61%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/7/7

300+ تومان

1.84%
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.25%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

29 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/6/28

300- تومان

-1.85%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

25 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/6/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

23 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/6/23

300- تومان

-1.82%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/6/22

200- تومان

-1.19%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.76%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

18 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/6/18

300- تومان

-1.73%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/6/14

200- تومان

-1.14%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/6/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

11 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

پنج شنبه 1400/6/11

300- تومان

-1.69%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

07 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.55%

تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

شنبه 1400/6/6

18,200+ تومان

100%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/15

300- تومان

-2.11%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/2/5

250+ تومان

1.72%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,250

شنبه 1400/2/4

250- تومان

-1.75%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/1/31

100- تومان

-0.69%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/1/30

850+ تومان

5.82%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1400/1/25

350+ تومان

2.55%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/10/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/20

200- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/10/18

400- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/10/15

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/10/14

730- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,430

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,430

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,430

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,430

سه شنبه 1399/10/9

400+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

دوشنبه 1399/10/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,030

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

سه شنبه 1399/10/2

700+ تومان

0.05%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,330

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

13,130

یکشنبه 1399/9/30

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,980

شنبه 1399/9/29

380+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/9/24

280- تومان

-0.02%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,880

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,880

شنبه 1399/9/22

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,730

پنج شنبه 1399/9/20

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,580

چهارشنبه 1399/9/19

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,430

سه شنبه 1399/9/18

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,280

سه شنبه 1399/9/18

350+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,930

دوشنبه 1399/9/17

130+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,800

شنبه 1399/9/15

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/9/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/5

500- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/9/4

500- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/9/2

500- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/9/1

1,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/8/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/10

350- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1399/8/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,350

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,350

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1399/8/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,350

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1399/7/27

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,250

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,250

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,250

سه شنبه 1399/7/22

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,150

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,150

یکشنبه 1399/7/20

400+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/7/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/7/10

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/7/6

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1399/7/2

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/7/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

13,050

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/6/26

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/6/26

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/6/24

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/6/23

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/6/23

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/6/23

250+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/6/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,950

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

سه شنبه 1399/6/18

120+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,830

دوشنبه 1399/6/17

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,630

دوشنبه 1399/6/17

80+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,550

یکشنبه 1399/6/16

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/6/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,400

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 شهریور 1399

ساعت : 08:06
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/6/11

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/6/11

650+ تومان

0.06%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,600

دوشنبه 1399/6/10

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,450

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,400

دوشنبه 1399/6/10

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,250

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,250

پنج شنبه 1399/6/6

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,200

چهارشنبه 1399/6/5

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,100

سه شنبه 1399/6/4

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/6/3

400- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,400

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

10,400

شنبه 1399/6/1

300- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

یکشنبه 1399/5/26

300- تومان

-0.03%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/5/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/5/20

600- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/5/19

400- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

پنج شنبه 1399/5/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/5/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/5/12

530- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

شنبه 1399/5/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

12,530

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

12,530

چهارشنبه 1399/5/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

سه شنبه 1399/5/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

دوشنبه 1399/5/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

یکشنبه 1399/5/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

12,530

پنج شنبه 1399/5/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

چهارشنبه 1399/5/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

12,530

دوشنبه 1399/4/30

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

12,380

شنبه 1399/4/28

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

12,330

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

12,330

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

12,330

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

12,330

دوشنبه 1399/4/23

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

12,030

دوشنبه 1399/4/23

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,830

دوشنبه 1399/4/23

500+ تومان

0.04%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,330

یکشنبه 1399/4/22

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,230

یکشنبه 1399/4/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

11,230

شنبه 1399/4/21

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

11,080

پنج شنبه 1399/4/19

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,930

پنج شنبه 1399/4/19

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,630

چهارشنبه 1399/4/18

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,530

چهارشنبه 1399/4/18

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,430

چهارشنبه 1399/4/18

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,230

سه شنبه 1399/4/17

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,030

دوشنبه 1399/4/16

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,930

یکشنبه 1399/4/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,830

یکشنبه 1399/4/15

150+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

9,680

یکشنبه 1399/4/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,580

شنبه 1399/4/14

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,480

شنبه 1399/4/14

150+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

9,330

پنج شنبه 1399/4/12

150+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,180

چهارشنبه 1399/4/11

250+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,930

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,930

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,930

یکشنبه 1399/4/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,930

شنبه 1399/4/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,930

پنج شنبه 1399/4/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,930

چهارشنبه 1399/4/4

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,730

سه شنبه 1399/4/3

50+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,680

دوشنبه 1399/4/2

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,480

دوشنبه 1399/4/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,480

یکشنبه 1399/4/1

150+ تومان

0.0180072%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,330

یکشنبه 1399/4/1

130+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

8,200

شنبه 1399/3/31

300+ تومان

0.04%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,900

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,900

سه شنبه 1399/3/27

120+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,780

دوشنبه 1399/3/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,780

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,780

شنبه 1399/3/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,780

سه شنبه 1399/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,780

دوشنبه 1399/3/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,780

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,780

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,780

پنج شنبه 1399/3/8

200+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,580

سه شنبه 1399/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,580

پنج شنبه 1399/3/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

7,580

چهارشنبه 1399/2/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

7,580

سه شنبه 1399/2/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

7,580

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,580

شنبه 1399/2/27

300+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,280

پنج شنبه 1399/2/25

70+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,210

چهارشنبه 1399/2/24

110+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

7,100

سه شنبه 1399/2/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,100

دوشنبه 1399/2/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,100

یکشنبه 1399/2/21

100+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

7,000

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,000

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

7,000

دوشنبه 1399/2/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

7,000

یکشنبه 1399/2/14

480+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,520

شنبه 1399/2/13

480- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

7,000

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,000

چهارشنبه 1399/2/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

7,000

سه شنبه 1399/2/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

7,000

دوشنبه 1399/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 08:02
کیلوگرم

7,000

شنبه 1399/2/6

2,760+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,390

چهارشنبه 1399/2/3

610- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,240

شنبه 1397/5/6

40+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

4,200

شنبه 1397/5/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

4,200

پنج شنبه 1397/5/4

130+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,070

چهارشنبه 1397/5/3

40+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,030

سه شنبه 1397/5/2

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,000

سه شنبه 1397/5/2

80+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,920

یکشنبه 1397/4/31

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,870

یکشنبه 1397/4/31

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,820

یکشنبه 1397/4/31

65+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,755

شنبه 1397/4/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,755

پنج شنبه 1397/4/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,755

چهارشنبه 1397/4/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,755

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,755

دوشنبه 1397/4/25

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,725

یکشنبه 1397/4/24

45+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,680

شنبه 1397/4/23

15+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,665

شنبه 1397/4/23

15+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,650

شنبه 1397/4/23

15+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,635

شنبه 1397/4/23

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,615

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,615

چهارشنبه 1397/4/20

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,595

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,595

سه شنبه 1397/4/19

105- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

یکشنبه 1397/4/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

شنبه 1397/4/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,700

پنج شنبه 1397/4/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

چهارشنبه 1397/4/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

دوشنبه 1397/4/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,700

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

شنبه 1397/4/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,700

پنج شنبه 1397/4/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,700

چهارشنبه 1397/4/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,700

سه شنبه 1397/4/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,700

دوشنبه 1397/4/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

یکشنبه 1397/4/3

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,670

یکشنبه 1397/4/3

80+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,590

شنبه 1397/4/2

60+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,530

شنبه 1397/4/2

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,500

شنبه 1397/4/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,480

شنبه 1397/4/2

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,450

پنج شنبه 1397/3/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 خرداد 1397

ساعت : 15:03
کیلوگرم

3,450

چهارشنبه 1397/3/30

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,430

چهارشنبه 1397/3/30

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,410

چهارشنبه 1397/3/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,410

سه شنبه 1397/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,410

دوشنبه 1397/3/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,410

یکشنبه 1397/3/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,410

پنج شنبه 1397/3/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,410

چهارشنبه 1397/3/23

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,380

چهارشنبه 1397/3/23

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,350

چهارشنبه 1397/3/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,350

سه شنبه 1397/3/22

10+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,340

دوشنبه 1397/3/21

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,320

دوشنبه 1397/3/21

10+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,310

یکشنبه 1397/3/20

25+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,285

یکشنبه 1397/3/20

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,265

شنبه 1397/3/19

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,235

شنبه 1397/3/19

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,205

شنبه 1397/3/19

35+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,170

شنبه 1397/3/19

70+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,100

یکشنبه 1397/3/13

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,080

یکشنبه 1397/3/13

10+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,070

یکشنبه 1397/3/13

10+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,060

شنبه 1397/3/12

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,040

شنبه 1397/3/12

15+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم