شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

قیمت میلگرد 12-A2  درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 12  نوع A2 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 12-A2 ازتاریخ  " " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A2، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 12  است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 12-A2 را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

500+ تومان

3.31%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.95%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 14:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,600

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

50- تومان

-0.32%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب و نورد کرمان

30 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,450

پنج شنبه 1400/10/30

150- تومان

-1.04%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,600

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/28

350- تومان

-2.33%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/10/28

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/10/26

200- تومان

-1.37%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/10/26

150- تومان

-0.96%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب و نورد کرمان

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

پنج شنبه 1400/10/23

11,850+ تومان

81.16%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,050

سه شنبه 1400/10/21

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-1.99%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/10/19

100- تومان

-0.68%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.3%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/19

150- تومان

-0.96%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/15

100- تومان

-0.67%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/14

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/13

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/10/12

200- تومان

-1.31%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/10/12

1,400- تومان

-9.09%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/8

150- تومان

-0.97%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

07 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/7

300- تومان

-2%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/10/7

300- تومان

-1.89%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

04 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/10/4

500- تومان

-3.23%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/4

420- تومان

-2.69%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,020

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,020

دوشنبه 1400/9/29

280- تومان

-1.75%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/9/28

450- تومان

-2.94%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/9/27

300- تومان

-1.86%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.23%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/9/21

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,450

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.82%

میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

20 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/20

150- تومان

-0.94%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,750

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

17 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/9/17

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,750

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,750

یکشنبه 1400/9/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/9/13

150+ تومان

0.9%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/13

30+ تومان

0.18%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,520

شنبه 1400/9/13

30+ تومان

0.18%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,490

شنبه 1400/9/13

20+ تومان

0.12%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,470

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,420

پنج شنبه 1400/9/11

100+ تومان

0.61%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,320

پنج شنبه 1400/9/11

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,420

پنج شنبه 1400/9/11

160- تومان

-0.97%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/10

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/9/10

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,580

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/9/9

150+ تومان

0.89%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,580

سه شنبه 1400/9/9

340- تومان

-2.05%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/9/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,920

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/9/8

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/9/8

150- تومان

-0.9%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/9/7

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/3

200- تومان

-1.27%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,920

دوشنبه 1400/9/1

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/8/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,870

یکشنبه 1400/8/30

70+ تومان

0.41%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

29 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/8/29

50- تومان

-0.31%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/8/29

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/8/29

100- تومان

-0.6%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/29

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,750

پنج شنبه 1400/8/27

250- تومان

-1.49%

میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/8/26

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/8/25

100- تومان

-0.6%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,000

سه شنبه 1400/8/25

150- تومان

-0.88%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/8/24

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,050

چهارشنبه 1400/8/19

150- تومان

-0.88%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 نورد آریان فولاد

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,650

سه شنبه 1400/8/18

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/18

200+ تومان

1.19%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/8/18

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

17 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/8/17

200- تومان

-1.24%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

17 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/8/17

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,050

دوشنبه 1400/8/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

16 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/8/15

150- تومان

-0.9%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,000

شنبه 1400/8/15

200- تومان

-1.18%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

15 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/8/15

50- تومان

-0.31%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/8/13

250- تومان

-1.55%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/13

200- تومان

-1.16%

میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

12 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/8/12

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/8/11

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/10

50- تومان

-0.3%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/8/10

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

08 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/8/8

250+ تومان

1.52%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/8/8

300+ تومان

1.83%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/8/8

250- تومان

-1.55%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,400

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 نورد آریان فولاد

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/8/5

850+ تومان

5.12%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/8/5

100+ تومان

0.61%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/8/4

250+ تومان

1.49%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/8/4

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.21%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/8/3

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

دوشنبه 1400/8/3

300+ تومان

1.78%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/8/3

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/3

550+ تومان

3.18%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

01 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/8/1

300+ تومان

1.86%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/8/1

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/8/1

300+ تومان

1.86%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/8/1

250+ تومان

1.55%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/8/1

150+ تومان

0.91%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.6%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

28 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/28

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/7/28

100+ تومان

0.61%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/7/27

250+ تومان

1.53%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/7/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/7/27

200+ تومان

1.27%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/7/27

150+ تومان

0.95%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/7/27

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

26 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/7/26

300+ تومان

1.9%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/7/26

300+ تومان

1.84%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/7/26

300+ تومان

1.81%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

25 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/25

150+ تومان

0.97%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.23%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/7/24

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/7/20

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/7/20

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/7/20

13,130+ تومان

83.1%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/7/20

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

19 مهر 1400

ساعت : 15:07
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/7/19

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.31%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.31%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/7/18

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/18

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/7/17

150+ تومان

0.94%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

14 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 نورد آریان فولاد

12 مهر 1400

ساعت : 15:07
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 مهر 1400

ساعت : 15:07
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

12 مهر 1400

ساعت : 15:07
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/7/12

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 نورد آریان فولاد

11 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/7/11

100+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

11 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/7/11

200+ تومان

1.28%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/7/11

200+ تومان

1.28%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/11

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

10 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/7/10

200+ تومان

1.3%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/7/10

250+ تومان

1.59%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/7/10

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/7/10

150+ تومان

0.98%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/7/10

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,150

پنج شنبه 1400/7/8

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/7/8

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/7/8

250+ تومان

1.58%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/7/7

200+ تومان

1.32%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/7/7

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/7/7

150+ تومان

0.99%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/7/7

200+ تومان

1.32%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/7/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

06 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/7/6

200+ تومان

1.33%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,950

سه شنبه 1400/7/6

150+ تومان

1%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/7/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/7/6

150+ تومان

0.97%
میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

04 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.35%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,900

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/7/4

300- تومان

-1.96%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/7/3

100- تومان

-0.64%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/7/3

400- تومان

-2.7%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/7/3

400- تومان

-2.68%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/7/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,250

پنج شنبه 1400/7/1

400- تومان

-2.62%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/6/31

150- تومان

-0.96%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/6/31

400+ تومان

2.52%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

30 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/6/30

400+ تومان

2.61%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/6/30

400+ تومان

2.63%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/6/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 شهریور 1400

ساعت : 15:06
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/6/29

200+ تومان

1.28%
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/6/29

150+ تومان

0.97%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/6/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/6/29

300+ تومان

2.03%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/6/29

400+ تومان

2.67%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/6/28

400- تومان

-2.76%

میلگرد 12-A2 فولاد خرمدشت

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/6/28

1,500- تومان

-10%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/6/28

400+ تومان

2.74%
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/6/28

400- تومان

-2.82%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

27 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

14,600

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.74%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.61%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/6/25

150- تومان

-0.98%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.9%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/6/24

400- تومان

-2.68%

میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/6/24

400- تومان

-2.67%

میلگرد 12-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/6/24

2,500- تومان

-16.18%