شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 12-A2 - ذوب آهن اردبیل

آخرین قیمت : 15,100 - 03 بهمن 1400 - 12:11

سایز (mm)
12
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 12:11

شرکت تولید کننده

ذوب آهن اردبیل


قیمت میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 12 ذوب آهن اردبیل نوع A2 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 12-A2 ازتاریخ  " 07 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A2، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 12 ذوب آهن اردبیل است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.99%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,050

سه شنبه 1400/10/21

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-1.99%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/10/12

1,400- تومان

-9.09%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/9/9

150+ تومان

0.89%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/9/8

150- تومان

-0.9%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/18

200+ تومان

1.19%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/8/15

150- تومان

-0.9%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/8/4

250+ تومان

1.49%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.21%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/7/27

250+ تومان

1.53%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/7/18

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/7/12

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/7/10

250+ تومان

1.59%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/7/7

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/7/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/7/4

300- تومان

-1.96%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/7/3

100- تومان

-0.64%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/6/31

150- تومان

-0.96%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/6/31

400+ تومان

2.52%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.61%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.9%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/6/23

450- تومان

-2.8%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/6/22

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/6/21

100- تومان

-0.6%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/6/20

350- تومان

-2.1%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,050

چهارشنبه 1400/6/17

150- تومان

-0.88%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/6/16

150- تومان

-0.87%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,350

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,350

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

13 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,350

شنبه 1400/6/13

200- تومان

-1.15%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,550

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,550

سه شنبه 1400/6/9

200- تومان

-1.14%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,750

دوشنبه 1400/6/8

200- تومان

-1.13%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,950

یکشنبه 1400/6/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

06 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,950

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

یکشنبه 1400/5/31

300+ تومان

1.67%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,650

دوشنبه 1400/5/25

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,550

یکشنبه 1400/5/24

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,450

شنبه 1400/5/23

50+ تومان

0.29%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,400

چهارشنبه 1400/5/20

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/5/19

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/5/18

50+ تومان

0.29%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,150

یکشنبه 1400/5/17

600- تومان

-3.5%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,750

دوشنبه 1400/5/11

100+ تومان

0.56%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,650

شنبه 1400/5/9

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

06 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,550

چهارشنبه 1400/5/6

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,450

سه شنبه 1400/5/5

300+ تومان

1.72%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,150

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,050

دوشنبه 1400/4/28

50- تومان

-0.29%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/4/27

150- تومان

-0.88%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

شنبه 1400/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,250

دوشنبه 1400/4/21

300+ تومان

1.74%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/4/20

350+ تومان

2.06%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

1.2%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

1.22%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/4/17

350+ تومان

2.16%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/4/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/4/15

100+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/4/13

100+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/4/10

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.92%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/3/30

150- تومان

-0.97%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/3/25

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.97%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 خرداد 1400

ساعت : 17:03
کیلوگرم

15,250

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.66%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/3/17

100- تومان

-0.66%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,250

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/3/12

230+ تومان

1.51%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,020

سه شنبه 1400/3/11

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,920

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,920

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,920

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,920

یکشنبه 1400/3/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,920

شنبه 1400/3/8

150+ تومان

1.01%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,770

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,770

چهارشنبه 1400/3/5

250- تومان

-1.69%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,020

سه شنبه 1400/3/4

500+ تومان

3.33%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,520

دوشنبه 1400/3/3

100- تومان

-0.69%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,620

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.68%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,720

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,720

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,720

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.68%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,620

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,620

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.68%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,520

یکشنبه 1400/2/26

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,420

شنبه 1400/2/25

250+ تومان

1.73%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,170

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.35%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,120

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0.35%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,070

دوشنبه 1400/2/20

150- تومان

-1.07%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,220

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,220

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,220

سه شنبه 1400/2/7

100+ تومان

0.7%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,120

دوشنبه 1400/2/6

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,020

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,020

شنبه 1400/2/4

100- تومان

-0.71%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,120

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,120

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,120

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,120

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,120

دوشنبه 1400/1/30

300+ تومان

2.12%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,820

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,820

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.72%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,720

یکشنبه 1400/1/29

150+ تومان

1.09%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

28 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,570

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.74%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,470

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,470

چهارشنبه 1400/1/25

50+ تومان

0.37%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,420

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.75%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,320

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,320

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,320

شنبه 1400/1/21

50+ تومان

0.38%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,270

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.38%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,220

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,220

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,220

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.76%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,320

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,320

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,320

سه شنبه 1400/1/10

100+ تومان

0.75%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,220

یکشنبه 1400/1/8

100+ تومان

0.76%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

07 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,120

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.52%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,920

دوشنبه 1399/12/25

50+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,870

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,820

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,820

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,820

سه شنبه 1399/12/19

70+ تومان

0.55%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.78%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,650

دوشنبه 1399/12/18

150- تومان

-1.19%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/12/17

100- تومان

-0.78%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

-0.387597%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/12/10

10,127+ تومان

78.2008%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,823

دوشنبه 1397/2/24

33- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,856

یکشنبه 1397/2/23

54- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

شنبه 1397/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

پنج شنبه 1397/2/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,910

چهارشنبه 1397/2/19

109+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,801

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,801

دوشنبه 1397/2/17

43+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,758

یکشنبه 1397/2/16

77+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,681

شنبه 1397/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,681

سه شنبه 1397/2/11

32+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,649

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,649

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,649

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 04:02
کیلوگرم

2,649

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,649

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,649

پنج شنبه 1397/1/30

22+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,627

چهارشنبه 1397/1/29

22+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,605

سه شنبه 1397/1/28

155- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,760

دوشنبه 1397/1/27

133+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,627

دوشنبه 1397/1/27

54- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

26 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,681

یکشنبه 1397/1/26

66- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,747

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,747

چهارشنبه 1397/1/22

32- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,779

سه شنبه 1397/1/21

43+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,736

دوشنبه 1397/1/20

142+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,594

یکشنبه 1397/1/19

11+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,583

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,583

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,583

چهارشنبه 1397/1/15

32+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,551

سه شنبه 1397/1/14

22+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

23 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,529

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

22 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,529

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

21 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,529

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

20 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,529

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,529

سه شنبه 1396/12/15

19+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,520

دوشنبه 1396/12/14

9- تومان

0%

میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

12 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,510

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

10 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,510

پنج شنبه 1396/12/10

210+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/9

210+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

08 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,300

سه شنبه 1396/12/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل

07 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,300

دوشنبه 1396/12/7

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات