شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A3 - فولاد کاوه تیکمه داش

آخرین قیمت : 15,250 - 23 دی 1400 - 12:10

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

23 دی 1400 - 12:10

شرکت تولید کننده

فولاد کاوه تیکمه داش


قیمت میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش درتاریخ 23 دی 1400 - 12:10

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 23 دی 1400 - 12:10 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 23 دی 1400 - 12:10 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

پنج شنبه 1400/10/23

1,030- تومان

-6.75%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,280

چهارشنبه 1400/9/17

20- تومان

-0.12%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آذر 1400

ساعت : 15:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/10

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

200- تومان

-1.22%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/8/16

100+ تومان

0.6%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/7/29

700+ تومان

4.24%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/7/10

800+ تومان

5.06%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.33%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/6/29

1,650- تومان

-10.86%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/6/16

1,200- تومان

-7.12%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,050

پنج شنبه 1400/6/4

480+ تومان

2.66%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,570

پنج شنبه 1400/5/14

270+ تومان

1.54%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,200

یکشنبه 1400/5/3

100- تومان

-0.58%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/4/31

1,570+ تومان

9.08%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,730

یکشنبه 1400/4/13

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/4/10

210+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,440

یکشنبه 1400/3/30

60- تومان

-0.39%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/3/26

40- تومان

-0.26%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,540

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,540

دوشنبه 1400/3/24

90+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/3/23

80- تومان

-0.52%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,530

شنبه 1400/3/22

120- تومان

-0.77%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/3/18

110+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,440

دوشنبه 1400/3/17

310+ تومان

2.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,130

پنج شنبه 1400/3/13

80+ تومان

0.53%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,050

سه شنبه 1400/3/11

120+ تومان

0.8%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,930

دوشنبه 1400/3/10

30+ تومان

0.2%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,900

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/3/4

350+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/3/3

130+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,320

یکشنبه 1400/3/2

80- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/3/1

60- تومان

-0.42%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,460

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,460

چهارشنبه 1400/2/29

80+ تومان

0.55%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,380

سه شنبه 1400/2/28

70+ تومان

0.49%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,310

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,310

یکشنبه 1400/2/26

20- تومان

-0.14%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,330

یکشنبه 1400/2/26

190+ تومان

1.33%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,140

شنبه 1400/2/25

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,040

شنبه 1400/2/25

60+ تومان

0.43%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

13,980

چهارشنبه 1400/2/22

40- تومان

-0.29%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,020

چهارشنبه 1400/2/22

90+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,930

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 16:02
کیلوگرم

13,930

سه شنبه 1400/2/21

90+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,840

دوشنبه 1400/2/20

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 17:02
کیلوگرم

13,800

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1400/2/16

150- تومان

-1.09%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,950

چهارشنبه 1400/2/15

50- تومان

-0.36%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/13

150- تومان

-1.07%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,150

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,150

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1400/2/9

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1400/2/8

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/6

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,850

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,850

شنبه 1400/2/4

200- تومان

-1.44%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/2/1

50- تومان

-0.36%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1400/1/31

300+ تومان

2.13%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1400/1/30

100+ تومان

0.72%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.73%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1400/1/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,600

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.74%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1400/1/25

100+ تومان

0.74%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.75%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

شنبه 1400/1/21

100- تومان

-0.75%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/8

200+ تومان

1.49%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1400/1/8

150+ تومان

1.14%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/12/25

200+ تومان

1.53%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/12/6

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/12/4

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/12/2

200- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,350

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1399/11/29

450+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/11/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/11/18

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/11/11

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,450

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,450

سه شنبه 1399/11/7

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/11/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/30

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/10/29

500- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/10/22

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/20

500- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/15

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/10/13

350- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/10/9

650+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/10/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/10/7

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/10/4

350- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1399/10/3

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/2

550+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,650

دوشنبه 1399/10/1

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,200

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,200

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/9/25

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,050

دوشنبه 1399/9/24

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,250

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,250

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,250

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,150

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,950

سه شنبه 1399/9/18

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,650

دوشنبه 1399/9/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,650

شنبه 1399/9/15

1,000+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,650

شنبه 1399/9/8

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,450

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,450

چهارشنبه 1399/9/5

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,650

سه شنبه 1399/9/4

350- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/9/3

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,150

یکشنبه 1399/9/2

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/9/1

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,350

پنج شنبه 1399/8/29

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/8/27

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,500

دوشنبه 1399/8/26

400- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,900

یکشنبه 1399/8/25

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,150

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,150

پنج شنبه 1399/8/22

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/8/21

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/8/18

450- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/8/14

550+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/8/11

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/8/7

400- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/8/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/7/29

950- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,750

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

دوشنبه 1399/7/21

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/7/20

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/7/19

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,250

شنبه 1399/7/19

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/7/15

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/7/14

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/7/6

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/7/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/7/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/7/2

180+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,320

سه شنبه 1399/7/1

140+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,180

دوشنبه 1399/6/31

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,130

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,130

یکشنبه 1399/6/30

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,050

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,050

شنبه 1399/6/29

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,100

پنج شنبه 1399/6/27

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,150

چهارشنبه 1399/6/26

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,850

دوشنبه 1399/6/24

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,450

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,450

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/6/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,350

سه شنبه 1399/6/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,250

دوشنبه 1399/6/17

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,200

دوشنبه 1399/6/17

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/6/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/6/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

10,800

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,800

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/6/11

550+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,250

سه شنبه 1399/6/11

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,950

دوشنبه 1399/6/10

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,700

پنج شنبه 1399/6/6

50- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,750

چهارشنبه 1399/6/5

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,700

سه شنبه 1399/6/4

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,300

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,300

یکشنبه 1399/6/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,400

شنبه 1399/6/1

50- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,450

پنج شنبه 1399/5/30

50- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,500

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,500

سه شنبه 1399/5/28

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,420

دوشنبه 1399/5/27

120+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,300

یکشنبه 1399/5/26

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,500

شنبه 1399/5/25

230- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,730

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,730

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,730

سه شنبه 1399/5/21

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,700

دوشنبه 1399/5/20

340- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,040

یکشنبه 1399/5/19

260- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,300

چهارشنبه 1399/5/15

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,500

سه شنبه 1399/5/14

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,550

دوشنبه 1399/5/13

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,600

یکشنبه 1399/5/12

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,800

شنبه 1399/5/11

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,100

پنج شنبه 1399/5/9

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,140

چهارشنبه 1399/5/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

11,140

سه شنبه 1399/5/7

270+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,870

دوشنبه 1399/5/6

220+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,650

یکشنبه 1399/5/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,650

شنبه 1399/5/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,650

پنج شنبه 1399/5/2

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,900

چهارشنبه 1399/5/1

350- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/4/31

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,550

سه شنبه 1399/4/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/4/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,550

یکشنبه 1399/4/29

450+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,100

یکشنبه 1399/4/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

11,100

شنبه 1399/4/28

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,050

شنبه 1399/4/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,050

پنج شنبه 1399/4/26

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,100

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,100

دوشنبه 1399/4/23

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,950

دوشنبه 1399/4/23

450+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,500

یکشنبه 1399/4/22

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,550

یکشنبه 1399/4/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,450

یکشنبه 1399/4/22

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 تیر 1399

ساعت : 17:04
کیلوگرم

10,250

شنبه 1399/4/21

2,400+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,100

پنج شنبه 1399/4/19

2,250+ تومان

0.29%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,900

چهارشنبه 1399/4/18

2,050+ تومان

0.26%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,800

چهارشنبه 1399/4/18

1,950+ تومان

0.25%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,450

سه شنبه 1399/4/17

1,600+ تومان

0.2%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,500

دوشنبه 1399/4/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

9,400

یکشنبه 1399/4/15

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,100

شنبه 1399/4/14

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,900

شنبه 1399/4/14

350+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,550

پنج شنبه 1399/4/12

700+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,850

چهارشنبه 1399/4/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,400

چهارشنبه 1399/4/11

550+ تومان

0.07%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,350

سه شنبه 1399/4/10

500+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,300

سه شنبه 1399/4/10

450+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,500

دوشنبه 1399/4/9

650+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,500

شنبه 1399/4/7

650+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,500

پنج شنبه 1399/4/5

650+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,500

چهارشنبه 1399/4/4

650+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,050

سه شنبه 1399/4/3

200+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,850

دوشنبه 1399/4/2

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,800

یکشنبه 1399/4/1

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,550

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,500

شنبه 1399/3/31

150+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,400

پنج شنبه 1399/3/29

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,350

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,350

دوشنبه 1399/3/26

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,300

یکشنبه 1399/3/25

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,250

شنبه 1399/3/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,150

سه شنبه 1399/3/20

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,200

دوشنبه 1399/3/19

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,220

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,220

شنبه 1399/3/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,220

سه شنبه 1399/3/13

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,250

دوشنبه 1399/3/12

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,300

یکشنبه 1399/3/11

70- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,370

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,370

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,370

پنج شنبه 1399/3/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,320

پنج شنبه 1399/3/8

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,220

چهارشنبه 1399/3/7

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,140

سه شنبه 1399/3/6

290+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,850

پنج شنبه 1399/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,850

پنج شنبه 1399/3/1

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,800

چهارشنبه 1399/2/31

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 18:02
کیلوگرم

6,720

سه شنبه 1399/2/30

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,610

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,610

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,610

شنبه 1399/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,610

پنج شنبه 1399/2/25

60+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,550

چهارشنبه 1399/2/24

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,440

سه شنبه 1399/2/23

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,370

دوشنبه 1399/2/22

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,350

یکشنبه 1399/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,350

شنبه 1399/2/20

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,320

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,320

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,320

سه شنبه 1399/2/16

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,270

دوشنبه 1399/2/15

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,200

یکشنبه 1399/2/14

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,170

شنبه 1399/2/13

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,150

پنج شنبه 1399/2/11

60- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,210

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,210

چهارشنبه 1399/2/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,210

سه شنبه 1399/2/9

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,360

دوشنبه 1399/2/8

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,400

شنبه 1399/2/6

2,130+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 08:02
کیلوگرم

6,170

چهارشنبه 1399/2/3

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,270

پنج شنبه 1397/5/4

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,170

چهارشنبه 1397/5/3

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,090

سه شنبه 1397/5/2

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,070

سه شنبه 1397/5/2

270+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,800

یکشنبه 1397/4/31

191+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,609

شنبه 1397/4/30

39+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,570

پنج شنبه 1397/4/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,570

چهارشنبه 1397/4/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,570

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,570

دوشنبه 1397/4/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,570

یکشنبه 1397/4/24

60+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,510

شنبه 1397/4/23

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,500

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,500

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,500

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد کاوه تیکمه داش