شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 12-A3 - فولاد بردسیر کرمان

آخرین قیمت : 14,950 - 03 بهمن 1400 - 12:11

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 12:11

شرکت تولید کننده

فولاد بردسیر کرمان


قیمت میلگرد 12 فولاد بردسیر کرمان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 فولاد بردسیر کرمان از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 12:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 فولاد بردسیر کرمان، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.34%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,750

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,750

سه شنبه 1400/10/28

50- تومان

-0.34%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/10/27

150- تومان

-1.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,950

دوشنبه 1400/10/20

200- تومان

-1.34%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.66%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/10/13

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

پنج شنبه 1400/10/9

100- تومان

-0.66%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/10/8

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,250

دوشنبه 1400/10/6

150- تومان

-0.98%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/2

300- تومان

-1.95%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/9/24

200- تومان

-1.27%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/9/22

50- تومان

-0.31%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/9/10

250- تومان

-1.57%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/9

200- تومان

-1.23%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/2

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/1

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,450

یکشنبه 1400/8/30

50+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/8/27

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/8/26

200- تومان

-1.21%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/8/22

150+ تومان

0.9%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/8/10

50- تومان

-0.3%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/8/9

1,200+ تومان

7.23%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/7/8

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/7/7

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/7/6

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/7/3

100- تومان

-0.66%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/6/30

300+ تومان

1.95%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/6/29

200+ تومان

1.33%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,850

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,850

شنبه 1400/6/27

100- تومان

-0.67%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

14,950

پنج شنبه 1400/6/25

200- تومان

-1.34%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.98%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/6/23

700- تومان

-4.53%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/6/21

100- تومان

-0.62%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/6/20

400- تومان

-2.46%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,650

سه شنبه 1400/6/16

150- تومان

-0.9%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/6/14

150- تومان

-0.89%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/6/11

300- تومان

-1.77%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,250

سه شنبه 1400/6/9

200- تومان

-1.16%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,450

دوشنبه 1400/6/8

350- تومان

-2.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/6/6

100+ تومان

0.56%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,700

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,700

سه شنبه 1400/6/2

300+ تومان

1.69%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,400

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/5/20

100- تومان

-0.58%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,400

پنج شنبه 1400/5/14

200- تومان

-1.15%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/5/10

450+ تومان

2.56%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,150

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,150

سه شنبه 1400/4/22

400+ تومان

2.33%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,750

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,450

شنبه 1400/4/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/4/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/4/19

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/4/16

150+ تومان

0.95%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/4/13

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/4/10

200+ تومان

1.28%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/4/6

50- تومان

-0.32%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/3/19

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/3/18

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/3/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

1.3%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/3/12

150+ تومان

0.99%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/3/11

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,950

دوشنبه 1400/3/10

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,850

دوشنبه 1400/3/10

150+ تومان

1.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/3/9

50- تومان

-0.34%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,750

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.68%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,650

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,600

سه شنبه 1400/3/4

250+ تومان

1.71%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0.35%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,300

یکشنبه 1400/3/2

150- تومان

-1.05%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,450

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,450

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,450

چهارشنبه 1400/2/29

50+ تومان

0.35%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,400

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,300

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.7%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/2/26

150+ تومان

1.06%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,050

شنبه 1400/2/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/2/18

100- تومان

-0.72%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/2/15

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1400/2/9

50- تومان

-0.36%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1400/2/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/6

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/2/4

100- تومان

-0.72%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/2/1

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1400/1/31

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1400/1/30

150+ تومان

1.09%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1400/1/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,550

شنبه 1400/1/28

50- تومان

-0.37%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,600

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,550

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.37%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.37%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1400/1/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1400/1/24

150+ تومان

1.13%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.38%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1400/1/17

150+ تومان

1.15%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.78%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1400

ساعت : 08:01
کیلوگرم

13,000

شنبه 1400/1/14

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,650

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,650

دوشنبه 1399/12/18

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/6

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/12/4

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/12/3

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/12/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/11/28

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/11/26

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/11/25

350- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/10/21

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/20

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1399/10/18

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/17

450- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,850

دوشنبه 1399/10/15

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/10/14

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/10/13

350- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,850

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,850

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1399/10/9

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/10/8

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/7

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/10/6

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/10/4

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/2

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/10/2

550+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,250

یکشنبه 1399/9/30

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,950

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/9/23

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,100

پنج شنبه 1399/9/20

8,020+ تومان

1.97%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,080

سه شنبه 1397/5/2

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,040

دوشنبه 1397/5/1

380+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,660

یکشنبه 1397/4/31

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,550

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,520

پنج شنبه 1397/4/28

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,490

چهارشنبه 1397/4/27

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,520

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,520

دوشنبه 1397/4/25

90+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,430

یکشنبه 1397/4/24

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,390

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,390

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,390

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,390

سه شنبه 1397/4/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,390

یکشنبه 1397/4/17

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,410

شنبه 1397/4/16

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,440

پنج شنبه 1397/4/14

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,470

چهارشنبه 1397/4/13

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,510

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,510

دوشنبه 1397/4/11

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,530

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,530

شنبه 1397/4/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 تیر 1397

ساعت : 00:04
کیلوگرم

3,530

پنج شنبه 1397/4/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,640

شنبه 1397/1/18

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,660

شنبه 1397/1/18

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,580

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,560

سه شنبه 1397/1/14

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,520

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,520

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,520

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,520

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,520

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,520

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,520

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,520

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,520

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,520

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,520

پنج شنبه 1396/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/9

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,490

شنبه 1396/12/5

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,470

پنج شنبه 1396/12/3

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,450

چهارشنبه 1396/12/2

60- تومان

0%

مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات