شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 14-A4

آخرین قیمت : 12,500 - 11 آذر 1399 - 15:09

سایز (mm)
14
نوع
A4
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

11 آذر 1399 - 15:09

شرکت تولید کننده
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد 14 درتاریخ 11 آذر 1399 - 15:09

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 14 از تاریخ   " " تا تاریخ " 11 آذر 1399 - 15:09 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 11 آذر 1399 - 15:09 میلگرد 14-A4، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 14 نوع A4،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 14 ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 14 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 14-A4 را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات،میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد14 نوع A4 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

11 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/9/11

1,100+ تومان

0.1%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

08 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/9/5

1,650- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/8/26

350- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/8/24

350- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/8/20

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

19 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/8/19

500- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

18 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

14 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1399/8/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

12 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/8/12

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

11 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

10 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/8/10

400- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/8/5

900+ تومان

0.07%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

31 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

30 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/6/30

5,700+ تومان

0.81%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,000

سه شنبه 1399/2/23

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,970

دوشنبه 1399/2/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,970

یکشنبه 1399/2/21

100+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,870

چهارشنبه 1399/2/17

70+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,800

سه شنبه 1399/2/9

450+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

02 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,350

سه شنبه 1399/2/2

3,400+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,950

یکشنبه 1397/2/16

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,920

شنبه 1397/2/15

1- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,921

سه شنبه 1397/2/11

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,910

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,910

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 05:02
کیلوگرم

2,910

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,910

یکشنبه 1397/2/2

1- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,911

شنبه 1397/2/1

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 01:02
کیلوگرم

2,900

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

30 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,900

پنج شنبه 1397/1/30

20+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,880

پنج شنبه 1397/1/30

22- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

29 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,902

چهارشنبه 1397/1/29

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

28 فروردین 1397

ساعت : 16:01
کیلوگرم

2,891

سه شنبه 1397/1/28

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,880

سه شنبه 1397/1/28

70- تومان

0%

میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,950

دوشنبه 1397/1/27

160+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

21 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,790

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,790

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,790

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

17 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,790

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,590

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

15 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,790

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,790

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,590

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,790

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,590

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

12 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,790

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

12 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,590

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,590

پنج شنبه 1396/12/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

10 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,790

پنج شنبه 1396/12/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1396/12/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد کویر کاشان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,790

چهارشنبه 1396/12/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

08 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

سه شنبه 1396/12/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

07 اسفند 1396

ساعت : 17:12
کیلوگرم

2,590

دوشنبه 1396/12/7

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

05 اسفند 1396

ساعت : 16:12
کیلوگرم

2,590

شنبه 1396/12/5

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

شنبه 1396/12/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A4 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A4

21 بهمن 1396

ساعت : 14:11
کیلوگرم

2,345

شنبه 1396/11/21

90- تومان

0%

میلگرد 14-A4

21 بهمن 1396

ساعت : 14:11
کیلوگرم

2,435

شنبه 1396/11/21

90+ تومان

0%
میلگرد 14-A4

21 بهمن 1396

ساعت : 14:11
کیلوگرم

2,345

شنبه 1396/11/21

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات