شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

قیمت میلگرد 8 درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 از تاریخ   " " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 12:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/11/3

300+ تومان

1.89%
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

03 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/11/3

300+ تومان

1.91%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,245

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.05%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 14:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.28%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/11/2

400+ تومان

2.5%
میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

300- تومان

-1.95%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.27%
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

400- تومان

-2.6%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/11/2

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,075

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/30

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

30 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,075

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

29 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.65%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/10/29

200- تومان

-1.3%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,075

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.61%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/10/28

300- تومان

-1.95%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/28

200- تومان

-1.29%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/28

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

27 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/10/27

200- تومان

-1.29%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/27

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/27

200- تومان

-1.28%

میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/10/26

200- تومان

-1.31%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/26

150- تومان

-0.96%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/10/25

200- تومان

-1.3%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/10/25

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/23

1,280- تومان

-8.37%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/22

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/22

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/10/22

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/22

200- تومان

-1.28%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/21

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

20 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/10/20

400- تومان

-2.5%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-1.94%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.92%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/10/19

100- تومان

-0.65%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/19

150- تومان

-0.95%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/10/18

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/18

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/10/15

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

15 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/10/15

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

14 دی 1400

ساعت : 15:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/14

400- تومان

-2.53%

میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

14 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/14

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

14 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/10/14

200+ تومان

1.25%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/10/13

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/10/13

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/10/13

50- تومان

-0.3%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/12

450- تومان

-2.88%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/11

14,100+ تومان

89.81%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/11

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/9

300- تومان

-1.91%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/9

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

08 دی 1400

ساعت : 16:10
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر

08 دی 1400

ساعت : 16:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/8

800- تومان

-5.1%

میلگرد 8-A2 ذوب و نورد کرمان

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/8

300- تومان

-1.91%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/8

350- تومان

-2.19%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/8

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/8

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/10/8

270- تومان

-1.71%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

07 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

07 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/10/7

300- تومان

-1.88%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

200- تومان

-1.25%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.25%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/10/6

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

1,600

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,020

دوشنبه 1400/10/6

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/10/6

150- تومان

-0.93%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.25%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.42%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,450

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

1,600

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,120

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

04 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,450

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

04 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/10/4

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

1,600

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,120

شنبه 1400/10/4

130- تومان

-0.81%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/10/4

150- تومان

-0.93%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/10/2

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,450

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/10/2

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 ذوب و نورد کرمان

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/10/2

700- تومان

-4.38%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

1,600

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,450

چهارشنبه 1400/10/1

50- تومان

-0.3%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/10/1

300- تومان

-1.86%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,250

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

1,600

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/10/1

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,600

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/30

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/30

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/30

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.18%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.61%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,600

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/9/29

400- تومان

-2.47%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/29

150- تومان

-0.92%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,095

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

28 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/28

250- تومان

-1.53%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/28

200- تومان

-1.21%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,600

یکشنبه 1400/9/28

14,800- تومان

-925%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/9/28

200- تومان

-1.23%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/28

200- تومان

-1.23%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,095

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.7%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/27

200- تومان

-1.21%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/9/27

200- تومان

-1.2%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/27

150- تومان

-0.92%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/27

150- تومان

-0.91%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/9/27

300- تومان

-1.85%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,385

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,450

پنج شنبه 1400/9/25

150+ تومان

0.91%
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

25 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/9/25

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,385

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.52%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/9/24

200+ تومان

1.21%
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,295

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.23%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.83%

میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.23%

میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/23

400- تومان

-2.45%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.22%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

سه شنبه 1400/9/23

100- تومان

-0.6%

میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/23

250- تومان

-1.52%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,195

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

22 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/9/22

300- تومان

-1.81%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/22

180- تومان

-1.1%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,195

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.33%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.82%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/9/21

150- تومان

-0.9%

میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/9/21

200- تومان

-1.2%

میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/21

100- تومان

-0.61%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,850

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.81%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 کیان فولاد ابهر

20 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

20 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/9/20

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

20 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,650

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد نورد گیلان حسن رود

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,850

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آناهیتا گیلان

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,580

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,580

چهارشنبه 1400/9/17

20- تومان

-0.12%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 درپاد تبریز

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,650

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد آریا ذوب

17 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

17 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,580

چهارشنبه 1400/9/17

180+ تومان

1.09%
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر