شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 32-A3 - فولاد کاوه تیکمه داش

آخرین قیمت : 15,100 - 23 دی 1400 - 12:10

سایز (mm)
32
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

23 دی 1400 - 12:10

شرکت تولید کننده

فولاد کاوه تیکمه داش


قیمت میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش درتاریخ 23 دی 1400 - 12:10

مشاهده  قیمت روز 23 دی 1400 - 12:10 میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 32-A3 ازتاریخ  " 28 بهمن 1396 - 12:11 " تا تاریخ 23 دی 1400 - 12:10 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 32 نوع A3،قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 32 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات،میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد32 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 32 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد32 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,100

پنج شنبه 1400/10/23

880- تومان

-5.83%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,980

چهارشنبه 1400/9/17

20- تومان

-0.13%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آذر 1400

ساعت : 15:09
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/9/10

150- تومان

-0.94%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/9/7

250- تومان

-1.55%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/8/16

200+ تومان

1.22%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/7/29

500+ تومان

3.09%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/7/10

850+ تومان

5.41%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,850

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.35%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/6/29

1,550- تومان

-10.3%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/6/16

1,350- تومان

-8.13%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,950

پنج شنبه 1400/6/4

650+ تومان

3.62%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/5/14

300+ تومان

1.73%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.59%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/5/3

100- تومان

-0.59%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,000

پنج شنبه 1400/4/31

1,470+ تومان

8.65%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,530

یکشنبه 1400/4/13

60+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,470

پنج شنبه 1400/4/10

220+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.66%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/3/24

50+ تومان

0.33%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/3/23

100- تومان

-0.65%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/3/22

100- تومان

-0.65%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/3/18

480+ تومان

3.1%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,020

دوشنبه 1400/3/17

250+ تومان

1.66%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,770

پنج شنبه 1400/3/13

80- تومان

-0.54%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,850

سه شنبه 1400/3/11

130+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.68%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/3/4

400+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,300

دوشنبه 1400/3/3

110+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,190

یکشنبه 1400/3/2

80- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,270

شنبه 1400/3/1

90- تومان

-0.63%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,360

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,360

چهارشنبه 1400/2/29

90+ تومان

0.63%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,270

سه شنبه 1400/2/28

70+ تومان

0.49%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/2/26

190+ تومان

1.34%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,010

شنبه 1400/2/25

80+ تومان

0.57%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,930

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.36%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

13,880

چهارشنبه 1400/2/22

10- تومان

-0.07%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

13,890

چهارشنبه 1400/2/22

90+ تومان

0.65%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 16:02
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1400/2/21

90+ تومان

0.65%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,710

دوشنبه 1400/2/20

20+ تومان

0.15%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,690

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 17:02
کیلوگرم

13,690

شنبه 1400/2/18

10- تومان

-0.07%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1400/2/16

100- تومان

-0.73%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/2/15

150- تومان

-1.09%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1400/2/13

50- تومان

-0.36%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

شنبه 1400/2/11

50+ تومان

0.36%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,950

پنج شنبه 1400/2/9

50+ تومان

0.36%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/8

50+ تومان

0.36%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,850

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1400/2/7

100+ تومان

0.72%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,750

دوشنبه 1400/2/6

50+ تومان

0.36%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,700

شنبه 1400/2/4

200- تومان

-1.46%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1400/1/31

300+ تومان

2.16%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1400/1/30

100+ تومان

0.74%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.74%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/29

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,400

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.75%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1400/1/25

100+ تومان

0.75%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1400/1/24

50+ تومان

0.38%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,150

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,150

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,150

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1400/1/15

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,150

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1400/1/8

200+ تومان

1.52%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1400/1/8

150+ تومان

1.16%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

شنبه 1400/1/7

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/12/25

100+ تومان

0.78%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/12/5

100- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/12/4

200- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/12/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/11/29

350+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/11/25

250+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/11/18

100- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/11/12

150+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/11/11

150+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/7

100- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,400

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/11/1

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/10/30

200- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/10/29

400- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/22

200- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/10/20

450- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1399/10/15

250+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/13

200- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/10/9

500+ تومان

0.04%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/10/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/10/7

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/10/4

300- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/10/3

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/2

600+ تومان

0.05%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,100

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,100

سه شنبه 1399/9/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/9/24

200- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,100

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,800

سه شنبه 1399/9/18

250+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/9/17

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/15

980+ تومان

0.09%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,520

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,520

شنبه 1399/9/8

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,320

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,320

چهارشنبه 1399/9/5

180- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,500

سه شنبه 1399/9/4

350- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,850

دوشنبه 1399/9/3

150- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/9/2

100- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,100

شنبه 1399/9/1

100- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,200

پنج شنبه 1399/8/29

50- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,250

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/8/27

100- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,350

دوشنبه 1399/8/26

350- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,700

یکشنبه 1399/8/25

250- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,950

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,950

پنج شنبه 1399/8/22

400- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,350

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,350

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,350

یکشنبه 1399/8/18

480- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,830

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,830

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,830

چهارشنبه 1399/8/14

480+ تومان

0.04%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,350

دوشنبه 1399/8/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,250

یکشنبه 1399/8/11

200- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,450

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,450

چهارشنبه 1399/8/7

400- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/8/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,650

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,650

سه شنبه 1399/7/29

1,000- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1399/7/21

150+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/7/20

350+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/7/19

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/19

150+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,950

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/7/15

150- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/7/6

300+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/7/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,400

پنج شنبه 1399/7/3

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/7/2

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/7/1

170+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,030

دوشنبه 1399/6/31

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,980

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,980

یکشنبه 1399/6/30

130+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,850

یکشنبه 1399/6/30

80- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,930

شنبه 1399/6/29

70- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,000

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/6/26

300+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,700

دوشنبه 1399/6/24

400+ تومان

0.04%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,300

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/6/19

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/6/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,150

دوشنبه 1399/6/17

150+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/6/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,900

یکشنبه 1399/6/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/6/15

250+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

10,650

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,650

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,650

سه شنبه 1399/6/11

550+ تومان

0.05%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,100

سه شنبه 1399/6/11

300+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,800

دوشنبه 1399/6/10

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,600

پنج شنبه 1399/6/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,600

چهارشنبه 1399/6/5

50+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,550

سه شنبه 1399/6/4

400+ تومان

0.04%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,150

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,150

یکشنبه 1399/6/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,250

شنبه 1399/6/1

50- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,300

پنج شنبه 1399/5/30

50- تومان

-0.01%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,350

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,350

سه شنبه 1399/5/28

130+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,220

دوشنبه 1399/5/27

70+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,150

یکشنبه 1399/5/26

220- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,370

شنبه 1399/5/25

210- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,580

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,580

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,580

سه شنبه 1399/5/21

90+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,490

دوشنبه 1399/5/20

410- تومان

-0.04%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

9,900

یکشنبه 1399/5/19

250- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,150

چهارشنبه 1399/5/15

250- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,400

سه شنبه 1399/5/14

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,400

دوشنبه 1399/5/13

50- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,450

یکشنبه 1399/5/12

200- تومان

-0.02%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,650

شنبه 1399/5/11

350- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/5/8

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/5/7

280+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,720

دوشنبه 1399/5/6

220+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,500

یکشنبه 1399/5/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,500

شنبه 1399/5/4

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,500

پنج شنبه 1399/5/2

300- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,800

چهارشنبه 1399/5/1

300- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/4/31

300- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/4/31

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,400

دوشنبه 1399/4/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/4/29

400+ تومان

0.04%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/4/29

40+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,960

شنبه 1399/4/28

60+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/4/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

10,900

پنج شنبه 1399/4/26

50- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,950

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,950

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,950

دوشنبه 1399/4/23

150+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/4/23

630+ تومان

0.06%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,170

یکشنبه 1399/4/22

280- تومان

-0.03%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,450

یکشنبه 1399/4/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,350

یکشنبه 1399/4/22

250+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 تیر 1399

ساعت : 17:04
کیلوگرم

10,100

شنبه 1399/4/21

2,350+ تومان

0.3%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,000

پنج شنبه 1399/4/19

2,250+ تومان

0.29%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,800

چهارشنبه 1399/4/18

2,050+ تومان

0.26%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,700

چهارشنبه 1399/4/18

1,950+ تومان

0.25%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,350

سه شنبه 1399/4/17

1,600+ تومان

0.21%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,350

دوشنبه 1399/4/16

150+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

9,200

یکشنبه 1399/4/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,000

شنبه 1399/4/14

260+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,740

شنبه 1399/4/14

340+ تومان

0.04%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,400

پنج شنبه 1399/4/12

650+ تومان

0.08%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,250

چهارشنبه 1399/4/11

500+ تومان

0.06%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,200

چهارشنبه 1399/4/11

450+ تومان

0.06%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,150

سه شنبه 1399/4/10

400+ تومان

0.05%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,100

سه شنبه 1399/4/10

350+ تومان

0.05%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,400

دوشنبه 1399/4/9

650+ تومان

0.08%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,400

شنبه 1399/4/7

650+ تومان

0.08%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

05 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,400

پنج شنبه 1399/4/5

650+ تومان

0.08%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,400

چهارشنبه 1399/4/4

650+ تومان

0.08%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,900

سه شنبه 1399/4/3

150+ تومان

0.02%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,750

دوشنبه 1399/4/2

50+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,700

یکشنبه 1399/4/1

250+ تومان

0.03%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,450

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,400

شنبه 1399/3/31

150+ تومان

0.0206897%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,250

پنج شنبه 1399/3/29

50+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,200

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,200

دوشنبه 1399/3/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,200

یکشنبه 1399/3/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,200

شنبه 1399/3/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,100

سه شنبه 1399/3/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,100

دوشنبه 1399/3/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,100

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,100

شنبه 1399/3/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,100

سه شنبه 1399/3/13

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,100

دوشنبه 1399/3/12

50- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,150

یکشنبه 1399/3/11

100- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,250

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,250

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,250

پنج شنبه 1399/3/8

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,200

پنج شنبه 1399/3/8

100+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,100

چهارشنبه 1399/3/7

110+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

6,990

سه شنبه 1399/3/6

240+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,750

پنج شنبه 1399/3/1

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

01 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,700

پنج شنبه 1399/3/1

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,650

چهارشنبه 1399/2/31

40+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 18:02
کیلوگرم

6,610

سه شنبه 1399/2/30

60+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,550

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,550

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,550

شنبه 1399/2/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,550

پنج شنبه 1399/2/25

70+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,480

چهارشنبه 1399/2/24

80+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,400

سه شنبه 1399/2/23

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,350

دوشنبه 1399/2/22

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,300

یکشنبه 1399/2/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,300

شنبه 1399/2/20

50+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,250

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,250

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,250

سه شنبه 1399/2/16

80+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,170

دوشنبه 1399/2/15

20+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,150

یکشنبه 1399/2/14

30+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,120

شنبه 1399/2/13

20+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,100

پنج شنبه 1399/2/11

60- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,160

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,160

چهارشنبه 1399/2/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,160

سه شنبه 1399/2/9

110- تومان

0%

میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,270

دوشنبه 1399/2/8

20+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,250

شنبه 1399/2/6

2,029+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 08:02
کیلوگرم

6,100

چهارشنبه 1399/2/3

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

04 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,221

پنج شنبه 1397/5/4

101+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

03 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,120

چهارشنبه 1397/5/3

60+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,060

سه شنبه 1397/5/2

20+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,040

سه شنبه 1397/5/2

270+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

31 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,770

یکشنبه 1397/4/31

200+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,570

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,540

پنج شنبه 1397/4/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

27 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,540

چهارشنبه 1397/4/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

26 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,540

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,540

دوشنبه 1397/4/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,540

یکشنبه 1397/4/24

60+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,480

شنبه 1397/4/23

10+ تومان

0%
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,470

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

21 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,470

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,470

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

19 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,470

سه شنبه 1397/4/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد کاوه تیکمه داش

17 تیر 1397

ساعت : 12:04