wrapper

توصیه های روزانه

Felezat: فسفر ترکیب فولادها عنصر ناخواسته ای است . ساختمان مكعبی شكل و نقطه ذوب 45 درجه سانتیگراد دارد. وزن اتمی آن 31 است. فسفر تمایل قوی به تركیب با اكسیژن داشته و باید از رطوبت و اكسیژن محافظت شود. برای افزودن به مذاب آهن، از فروفسفاتهای با 20% فسفر استفاده می شود.

 فسفر در ترکیب فولادها عنصر ناخواسته ای است . ساختمان مكعبی شكل و نقطه ذوب 45 درجه سانتیگراد دارد. وزن اتمی آن 31 است. فسفر تمایل قوی به تركیب با اكسیژن داشته و باید از رطوبت و اكسیژن محافظت شود. برای افزودن به مذاب آهن، از فروفسفاتهای با 20% فسفر استفاده می شود.

در حالت جامد، آهن و فسفر تشكیل Fe3P می دهند. فسفر در دمای اتاق در حدود 0.1% حل می شود و فسفر اضافی در زمینه باقی می ماند. در كل فسفر فریت زای ضعیفی است. لذا با توجه به درصد كم فسفر در فولاد، تاثیر این عنصر بسیار ناچیز است.

در فولادسازی با روش شمش ریزی، فسفر عنصر ناخواسته ای است. فسفر جدایش در ریزساختار را تشدید می کند. مناطق حاوی فسفر مناطقی هستند كه در آخرین مرحله انجماد، منجمد می شوند، به همین دلیل كربن از این مناطق پس زده می شود. در نتیجه بعد از انجماد، این مناطق سمنتیت كمتری داشته و در عوض فریت بیشتری خواهد داشت. به این پدیده Ghost bond اطلاق می شود. همچنین به خاطر ضریب دیفوزیون پایین این عنصر، در حضور فسفر امكان یكنواخت كردن ریزساختار بسیار مشكل است.

در عملیات حرارتی فولادها، فسفر چقرمگی را می كاهد. به همین خاطر درصد فسفر نباید از 0.04% فراتر برود. فسفر سختی پذیری را می افزاید بنابراین كاهش چقرمگی و افزایش تردی را در پی خواهد داشت. فسفر با تشكیل محلول جامد جانشینی، تمایل بالقوه ای در افزایش استحكام فریت دارد.


اثر ترد كنندگی به میزان كربن فولاد بستگی دارد. در گریدهای پر كربن، تاثیر فسفر معكوس می شود. در بسیاری از فولادهای كم كربن درصد فسفر می تواند در محدوده 0.04- 0.15% باشد. در فولادهای HSLA كه كربن كمتری دارند، جهت افزایش استحكام و مقاومت خوردگی از فسفر با درصد بالا استفاده می كنند. فولادهای بسمر به خاطر ماهیت تولید دارای فسفر زیادی هستند. تردی حاصل از فسفر با افزایش كربن، دمای آبكاری، اندازه دانه و كاهش درصد تغییر شكل در فورج افزایش می یابد. این تردی بصورت سردشكنندگی و حساس شدن در تنش های ضربه ای ظاهر می شود.

فسفر اندازه دانه های آهن را افزایش داده و لذا باعث تشکیل ترکیبات حجیم و نامطلوب می شود. افزودن فسفر به فولادهای کم کربن، ازدیاد استحکام و مقاومت خوردگی را در پی دارد. هم چنین قابلیت ماشینکاری فولادهای خوش تراش را بهبود می بخشد. تا 0.07% به فولادهای کم کربن خاص با 0.3% مس افزوده شده تا مقاومت اتمسفری آنها را بهبود بخشد. در چدن، نقطه انجماد اولیه چدن را کاهش داده بنابراین سیالیت و قابلیت ریخته گری آن را می افزاید.

 

کانال

آخرین ویرایش در سه شنبه, 23 آبان 1396

درباره ما

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال ۱۳۸۷ آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

کاتالوگ

download-catalog

price-list

خبرنامه پیامکی