شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

دوشنبه 1400/4/21

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

0.03%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/4/9

200+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/3/31

50- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.01%

جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال