شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/9/2

300- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

28 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/8/28

300+ تومان

0.02%
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/8/27

200- تومان

-0.02%

جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

26 آبان 1399

ساعت : 09:08
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/8/26

200- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

24 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/8/24

600- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

24 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/8/24

200- تومان

-0.01%

جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1399/8/22

300- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

19 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

18 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

17 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

14 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/8/14

200+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

14 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/8/14

800+ تومان

0.06%
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

12 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

11 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/8/11

500- تومان

-0.04%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال