شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/3/31

50- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,040,000

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب

30 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,700,000

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,000,000

یکشنبه 1400/3/30

50,000- تومان

-0.02%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,250,000

یکشنبه 1400/3/30

100,000- تومان

-0.03%

جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/3/30

800+ تومان

0.05%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.01%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/3/30

150- تومان

-0.96%

جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,040,000

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب

29 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,700,000

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

3,350,000

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

2,050,000

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,050,000

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,350,000

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/3/27

200- تومان

-1.27%

جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,040,000

چهارشنبه 1400/3/26

5,000- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب

26 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,700,000

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال