شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/4

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/3

400+ تومان

2.31%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/7/27

100+ تومان

0.59%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/7/26

400+ تومان

2.38%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/7/19

200+ تومان

1.22%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.23%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

17 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/10

100+ تومان

0.61%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/7/7

300+ تومان

1.84%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.25%

جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

1,970,000

شنبه 1400/7/3

230,000- تومان

-11.68%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,700,000

شنبه 1400/7/3

300,000- تومان

-11.11%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال