شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,700

شنبه 1397/1/18

25+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,620

شنبه 1397/1/18

32+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,720

شنبه 1397/1/18

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,660

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,660

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,675

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,588

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,680

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 22 نورد آریان فولاد

16 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,750

پنج شنبه 1397/1/16

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/1/16

73+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

16 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,660

پنج شنبه 1397/1/16

22+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,800

پنج شنبه 1397/1/16

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,800

پنج شنبه 1397/1/16

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,800

پنج شنبه 1397/1/16

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,760

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,760

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,760

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,675

چهارشنبه 1397/1/15

35+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,588

چهارشنبه 1397/1/15

98+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,680

چهارشنبه 1397/1/15

130+ تومان

0%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال