شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 22 نورد آریان فولاد

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,710

چهارشنبه 1397/1/15

75+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,547

چهارشنبه 1397/1/15

94+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,638

چهارشنبه 1397/1/15

77+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,561

چهارشنبه 1397/1/15

44- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,780

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,780

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,780

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,730

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,730

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,730

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,610

سه شنبه 1397/1/14

30+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,610

سه شنبه 1397/1/14

30+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

14 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,605

سه شنبه 1397/1/14

33+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,710

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,710

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,710

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,690

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,690

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,690

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

24 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,572

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال