شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

21 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,640

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,490

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,550

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,580

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,580

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 نورد آریان فولاد

20 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,432

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,453

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,580

شنبه 1396/12/19

50- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,580

شنبه 1396/12/19

50- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

19 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

19 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,572

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 نورد آریان فولاد

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,432

شنبه 1396/12/19

23- تومان

0%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال