شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,640

شنبه 1396/12/19

10- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,490

شنبه 1396/12/19

10- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,550

شنبه 1396/12/19

10- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,572

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,610

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,610

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 نورد آریان فولاد

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,432

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,650

پنج شنبه 1396/12/17

10- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,500

پنج شنبه 1396/12/17

10- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,560

پنج شنبه 1396/12/17

10- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

16 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1396/12/16

216+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

16 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1396/12/16

216+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,660

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال