شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,570

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

16 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,572

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,572

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

سه شنبه 1396/12/15

200+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,395

سه شنبه 1396/12/15

221- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,395

سه شنبه 1396/12/15

216- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 نورد آریان فولاد

15 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,455

سه شنبه 1396/12/15

1+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

سه شنبه 1396/12/15

10+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,570

سه شنبه 1396/12/15

10+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,660

سه شنبه 1396/12/15

10+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,470

دوشنبه 1396/12/14

200- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,650

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,500

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,560

دوشنبه 1396/12/14

40- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 18 نورد آریان فولاد

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,455

دوشنبه 1396/12/14

23- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,572

دوشنبه 1396/12/14

2+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,630

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

14 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,630

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال