شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/6

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/6

40+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/5

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/5

20+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,600

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,551

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,630

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,630

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,630

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

پنج شنبه 1396/12/3

214+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد شاهین بناب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,600

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

250

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,650

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,529

چهارشنبه 1396/12/2

22- تومان

0%

جزئیات
تیرآهن 14 فولاد شاهین بناب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال