شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1400/7/3

410,000- تومان

-12.81%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/6/29

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/6/28

300- تومان

-1.85%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/6/24

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/6/23

300- تومان

-1.82%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/6/22

200- تومان

-1.19%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.76%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/6/18

300- تومان

-1.73%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/6/14

200- تومان

-1.14%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/6/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

پنج شنبه 1400/6/11

300- تومان

-1.69%

جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 شهریور 1400

ساعت : 16:06
کیلوگرم

2,200,000

چهارشنبه 1400/6/10

20,000- تومان

-0.91%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 شهریور 1400

ساعت : 16:06
کیلوگرم

3,000,000

چهارشنبه 1400/6/10

55,000- تومان

-1.83%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 شهریور 1400

ساعت : 16:06
کیلوگرم

3,610,000

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,220,000

دوشنبه 1400/6/8

60,000- تومان

-2.7%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

3,055,000

دوشنبه 1400/6/8

80,000- تومان

-2.62%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

3,610,000

دوشنبه 1400/6/8

95,000- تومان

-2.63%

جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال