شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.55%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/6/2

400+ تومان

2.2%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

2,280,000

دوشنبه 1400/6/1

120,000+ تومان

5.26%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

3,135,000

دوشنبه 1400/6/1

245,000+ تومان

7.81%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

3,705,000

دوشنبه 1400/6/1

195,000+ تومان

5.26%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/5/24

100+ تومان

0.56%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,700

شنبه 1400/5/23

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,700

پنج شنبه 1400/5/21

100+ تومان

0.56%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/5/19

300- تومان

-1.7%

جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

2,160,000

دوشنبه 1400/5/18

60,000- تومان

-2.78%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

2,890,000

دوشنبه 1400/5/18

110,000- تومان

-3.81%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

3,510,000

دوشنبه 1400/5/18

100,000- تومان

-2.85%

جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

2,220,000

یکشنبه 1400/5/17

25,000- تومان

-1.13%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,000,000

یکشنبه 1400/5/17

90,000- تومان

-3%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,610,000

یکشنبه 1400/5/17

40,000- تومان

-1.11%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,900

شنبه 1400/5/16

450- تومان

-2.51%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,350

پنج شنبه 1400/5/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,350

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال