شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,350

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

2,245,000

دوشنبه 1400/5/11

25,000+ تومان

1.11%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,090,000

دوشنبه 1400/5/11

35,000+ تومان

1.13%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,650,000

دوشنبه 1400/5/11

40,000+ تومان

1.1%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,350

یکشنبه 1400/5/10

1,250+ تومان

6.81%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

2,220,000

شنبه 1400/5/9

260,000+ تومان

11.71%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

3,055,000

شنبه 1400/5/9

55,000+ تومان

1.8%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

3,610,000

شنبه 1400/5/9

80,000+ تومان

2.22%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/5/4

250+ تومان

1.46%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/4/29

150- تومان

-0.89%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

دوشنبه 1400/4/28

100- تومان

-0.59%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/4/26

200- تومان

-1.17%

جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,530,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,000,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال