شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

دوشنبه 1400/4/21

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,400

دوشنبه 1400/4/21

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,530,000

دوشنبه 1400/4/21

310,000+ تومان

0.1%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,000,000

دوشنبه 1400/4/21

300,000+ تومان

0.11%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

0.03%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

0.03%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

شنبه 1400/4/19

700+ تومان

0.04%
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

2,700,000

چهارشنبه 1400/4/16

300,000- تومان

-0.1%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,220,000

چهارشنبه 1400/4/16

310,000- تومان

-0.09%

جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

2,700,000

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

3,220,000

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

15 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 تیر 1400

ساعت : 09:04
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال