شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

2,700,000

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,220,000

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

2,700,000

شنبه 1400/4/12

90,000+ تومان

0.03%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,220,000

شنبه 1400/4/12

10,000+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,250

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/4/10

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

1,960,000

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

2,610,000

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال