شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
وزن (Kg)
قیمت تیرآهن
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,210,000

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/4/9

100+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/4/9

200+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/4/9

200+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

08 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/4/8

200+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

1,960,000

سه شنبه 1400/4/8

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

2,610,000

سه شنبه 1400/4/8

70,000- تومان

-0.03%

جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,210,000

سه شنبه 1400/4/8

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,960,000

دوشنبه 1400/4/7

10,000+ تومان

0.01%
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,210,000

دوشنبه 1400/4/7

10,000+ تومان

0%
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,950,000

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 18 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
جزئیات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال